Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 224-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Սույն կարգով սահմանվում են պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ՝ պետական կազմակերպություն) գործադիր մարմինների թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի ընթացակարգը, մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված անձի ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները:

 • Обсуждалось

  13.07.2021 - 31.07.2021

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Юстиция

 • Министерство

  Министерство юстиции

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 638

Принт

Предложения

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ» ՀԿ

27.07.2021

Առաջարկում ենք նախագծում հստակեցնել թեստավորմանը և հարցազրույցին այլ անձանց (այդ թվում՝ լրագրողները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները)՝ դիտորդի կարգավիճակով ներկա լինելու իրավունքի հարցը։

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ» ՀԿ

27.07.2021

68-րդ կետի առաջին նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝ «Տեսաձայնագրությունները պահպանվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն ավարտվել բողոքարկման բոլոր ժամկետները։»։

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ» ՀԿ

27.07.2021

73-րդ կետի «ովքեր» բառը փոխարինել «որոնք» բառով։ 68-րդ կետի «ողջ» բառը փոխարինել «ամբողջ» բառով։

Узнать больше