Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1667-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նախագիծ

 

 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

------------------------ 2021 թ. № --------- Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1667-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

     Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների 1-ին մասերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման կարգը հաստատելու մասին» N 1667-Ն որոշման հավելվածի՝
 • 17-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «17. Յուրաքանչյուր վերապատրաստվող ուսուցչի համար ուսումնական հաստատությունը վերապատրաստող կազմակերպության հետ կնքում է վերապատրաստման ծառայությններ մատուցելու պայմանագիր, որի մասին տեղեկատվությունը տրամադրում է պետական լիազորված մարմնին։ Պայմանագրում նշվում է վերապատրաստման ծրագրի այն բաղադրիչը, որին մասնակցելու է ուսուցիչը, և որի համար վճարելու է ուսումնական հաստատությունը:»:

 • 17-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 17.1-ին և 17.2-րդ կետերով.

«17.1. Սույն կարգի 17-րդ կետում նշված տեղեկատվության հիման վրա պետական լիազորված մարմնինները ապահովում են իրենց ենթակայությամբ գործող ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումն այդ նպատակով պետական բյուջեով հատկացված միջոցներից՝ հաշվի առնելով հանրակրթության բնագավառում կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված ֆինանսավորման նորմատիվները։

17.2. Սույն կարգի 17-րդ և 17․1-րդ կետերով ամրագրված դրույթները չեն տարածվում  պետական ուսումնական հաստատություն չհանդիսացող ուսումնական հաստատությունների վրա։»:

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 • Обсуждалось

  13.05.2021 - 31.05.2021

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2263

Принт