Добавить в избранное

Находится в правительстве РА

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

Հայաստանի Հանրապետության 2021/2022 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության տեղերը

 • Обсуждалось

  18.03.2021 - 03.04.2021

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5660

Принт

Предложения

Lusine Stepanyan

02.04.2021

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հանդես է գալիս որպես ոլորտային միակ սպեցիֆիկ բուհը, որտեղ կրթվում և կերտվում են սպորտի, ֆիզիկական դաստիարակության և առողջ ապրելակերպի մասնագետները։ Ուստի։շատ կարևոր է բուհի ռազմավարական ծրագրի շրջանակում բացահայտել և զարգացնել նաև գիտական պոտենցիալը։ այս նպատակով պահանջվող ասպիրանտական տեղերը համարվում են անհրաժեշտ և արդիական հատկապես Գ.00.09 և ԺԹ.ՕՕ.Օ1դասիչներով։

Դավիթ Խիթարյան

26.03.2021

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամում կրթվում և պատրաստվում են սպորտի, ֆիզիկական դաստիարակության, առողջ ապրելակերպի ոլորտների տարբեր մասնագետներ՝ այդ թվում նաև կինեզիստներ, ում գործունեությունը հիմնվում է բժշկակենսաբանական գիտությունների գիտելիքի վրա, մասնավորապես մարդու ֆիզիոլոգիական օրինաչափությունների և մեխանիզմների իմացության։ Միևնույն ժամանակ «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ»–ը միակ մասնագիտացված բուհն է, որի տեսլականը և առաքելությունը կայանում է սպորտի և սպորտը սպսարկող ոլորտների մասնագետների պատրաստումը։ Ուստի և՛ բուհի զարգացման, և՛ սպորտի զարգացման համար անհրաժեշտ ենք համարում հետբուհական կրթության շարունակականությունը վերոնշյալ ուղղությամբ։

Գագիկ Բադադյան

22.03.2021

Ասպերանտական կրթությունը գիտության և կրթության երկարաժամկետ և ռազմավարական զարգացման հիմքն է, քանի որ առանց գիտությամբ զբաղվողների գիտության գոյության մասին անգամ խոսելն անիմաստ է, իսկ տեղերի նման ծավալով կրճատումը հարցականի տակ է դնում երկարաժամկետ զարգացման հնարավորությունները: Ենթադրելի և հասկանալի է, որ նմանատիպ կրճատման պատճառը բյուջետային ծանրաբեռնվածության նվազեցումն է, սակայն այս գնով նվազեցումը դժվար թե ճիշտ լինի, կարելի էր ընդամենը բակալավրի և մագիստրատուրայի անվճար տեղերը կրճատել մի քանիսով, դրա հաշվին պահպանել ասպերանտական կրթության դեպքում առնվազն նախորդ տարիների քաղաքականությունը: Մասնավորեցնեմ խնդիրը ՀՊՏՀ օրինակով․ այս նախագծով բուհին տրվել է ընդամենը 5 տեղ /այդ թվում՝ 1-ը ԱՀ քաղաքացի/, այն դեպքում, երբ 2019-20թթ․ համար միայն 02 դասակարգչի դեպքում էր տրվել 5 տեղ, նմանատիպ փոփոխությունների համար ներկայացված հիմնավորումը բավարար չէ:

Узнать больше