Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ԼՈՒԾԱՐ¬ՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, «ՆՈՐԱՎԱՆՔ»ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ   ԼՈՒԾԱՐ­ՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2019 թվականի հունիսի 19-ի թիվ ԵԴ/9167/02/19 վճռի համաձայն «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամը գտնվում է լուծարման գործընթացում:

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի գույքը կազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից փոխանցված միջոցներից, այլ նվիրատուների մասին տեղեկատվություն առկա չէ։

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը գրությամբ դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե՝ «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամին սեփականության իրավունքով պատկանող ք. Երևան Գարեգին Նժդեհի 23/1 հասցեում գտնվող 1634,8 քառ. մետր շենքը և 0,18792 հեկտար հողամասը Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գործառույթների տեղակայման համար տրամադրելու նպատակով։

Որոշման նախագծով նախատեսվում է՝

- «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամին տրամադրել 47014.0 հազար դրամ, որը կուղղվի պարտավորությունների մարմանը

- «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի պարտավորությունները մարելուց հետու մնացած գույքը ընդունվելու է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից, որն էլ երկամսյա ժամկետում, ք. Երևան Գարեգին Նժդեհի 23/1 հասցեում գտնվող 1634,8 քառ. մետր շենքը և 0,18792 հեկտար հողամասը կամրացնի ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին։

Մարման ենթակա պարտավորությունները (ներառյալ մինչև 31.07.2020թ.առաջացող) կազմում են 47.014 հազար դրամ, որից՝

 

 1. Հարկերի գծով պարտք բյուջեին                             -20,128 .4 հազրամ՝

1.1 եկամտային հարկ                                                                     - 4.877.131 հազ.դրամ

1.2 եկամտային հարկի գծով  տույժեր                                           - 485.621 հազ.դրամ

1.3 սոցիալական վճար (ներառյալ տույժեր)                        - 8.783 հազ.դրամ

1.4 դրոշմանիշային վճար                                                                  - 122.0 հազ.դրամ։

1.5 ավելացված արժեքի հարկ                                                          - 5.750.149 հազ.դրամ

1.6 ավելացված արժեքի հարկի գծով տույժեր                                - 2.713.167 հազ.դրամ

1.6 ավելացված արժեքի հարկի գծով տուգանքներ                        - 6.171.506 հազ.դրամ

 

 1. Կրեդիտորական պարտք աշխատավարձի

և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ

հատուցումների գծով                                                       -19,116.5 հազ.դրամ՝

2.1 աշխատավարձ (31.07.2020թ. դրությամբ)                                - 19,116.5 հազ.դրամ

 

 1. Համայնքային բյուջե -571,404 հազ.դրամ՝

3.1 գույքահարկ                                                                                  -461,115  հազ.դրամ

3.2 տրանսպորտային միջոցի գույքահարկ                         -18.419   հազ.դրամ

3.3 աղբահանության վճար                                                      - 83.780 հազ.դրամ

3.4 աղբահանության վճարման գծով տույժ                      - 8,090   հազ.դրամ

 

 1. Կոմունալ և կապի ծառայություններ - 287.608 հազ.դրամ՝

4.1 էլեկտրաէներգիայի դիմաց                                                         - 80.0 հազ.դրամ

4.2 ջրամատակարարման դիմաց                                                    - 27.608 հազ.դրամ

4.3 ինտերնետի վարձավճար                                                           - 180.0 հազ.դրամ

 

 1. Այլ կրեդիտորական պարտքեր        - 4.410.0 հազ.դրամ՝

5.1 ԴԱՀԿ ծառայության վճար                                             - 175.0 հազ.դրամ

5.2 ստացված փոխառության մարում                                              - 4.000.0 հազ.դրամ

5.3 Առ հաշիվ անձի նկատմամբ պարտավորության մարում (նախկին տօրենի կողմից Էեկտրաէներգիայի դիմաց կատարած վճար)                                       - 235.0 հազար դրամ

 

 1. Այլ ծախսեր՝

 Լուծարման պետական գրանցման տուրք, փոխառության տոկոս, փաստաթղթերի արխիվացում, գույքի տեղափոխում և այլ չնախատեսված ծախսեր -     2.500.0 հազար դրամ՝

 

Լուծարման գործընթացի ավարտից հետո գումարի մնացորդ լինելու դեպքում այն ամբողջությամբ հետ է վերադարձվելու ՀՀ պետական բյուջե։

 • Обсуждалось

  22.06.2020 - 08.07.2020

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Использование и обслуживание государственной собственности

 • Министерство

  Комитет по управлению государственным имуществом

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 911

Принт