Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1-Ի №462Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի նոյեմբերի 1-ի №462Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագծի վերաբերյալ


1. Ընթացիկ իրավիճակը, խնդիրները և անհրաժեշտությունը
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից նախագծի մշակումը պայմանավորված է առաջացած արտակարգ դրությամբ՝ անձանց ազատ տեղաշարժման և շփումների հնարավորությունը կրճատելու հանգամանքով։ Նշվածի հիման վրա էլ հանձնաժողովը նախագծով նախատեսում է իր նիստերն անցկացնել հեռավար՝ առցանց հարթակի միջոցով` ապահովելով հանձնաժողովի նիստերի անցկացման բնականոն ընթացքը։ Միաժամանակ, հանձնաժողովի 2017 թվականի նոյեմբերի 1-ի №462Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում անհրաժեշտ է կատարել որոշ տեխնիկական բնույթի շտկումներ։
2. Կարգավորման նպատակը և բնույթը
Հանձնաժողովի նիստերի հեռավար՝ առցանց հարթակի միջոցով անցկացում։
3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։
4. Ակնկալվող արդյունքը
Մի շարք արտակարգ իրավիճակներում հանձնաժողովի նիստերի անցկացման բնականոն ընթացքի ապահովում։

 • Обсуждалось

  15.05.2020 - 31.05.2020

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Энергетика (системы электричество, теплоснабжение, газоснабжения)

 • Министерство

  Комиссия по регулированию общественных услуг РА

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3466

Принт