Добавить в избранное

ԽԱՂԱՍՐԱՀ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ԿԱՄ ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹՆ ՍՏՈՒԳԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

թ.

թիվ -Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԽԱՂԱՍՐԱՀ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵԼ  ՑԱՆԿԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ԿԱՄ ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹՆ ՍՏՈՒԳԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժդ» կետը՝

 

Հրամայում եմ`

 

 1. Հաստատել` խաղասրահ մուտք գործել և ինտերնետային կայքում գրանցվել ցանկացող ֆիզիկական անձի անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթն ստուգելու կարգը՝  համաձայն հավելվածի.
 2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ից:

 

 

 

 

 

Ա. Ջանջուղազյան

 


 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2020 թվականի 
«------------» «------»-ի  
N  -Ն հրամանի

 

ԿԱՐԳ

ԽԱՂԱՍՐԱՀ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵԼ  ՑԱՆԿԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ԿԱՄ ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹՆ ՍՏՈՒԳԵԼՈՒ

 

 1. Սույն կարգը կարգավորում է վիճակախաղի կազմակերպիչների (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  կողմից խաղասրահ մուտք գործել և ինտերնետային կայքում գրանցվել ցանկացող ֆիզիկական անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի (որը պարունակում է տվյալներ նրա տարիքի վերաբերյալ) ստուգման հետ կապված հարաբերությունները:
 2. Կազմակերպչի կողմից խաղասրահ մուտք գործել ցանկացող ֆիզիկական անձի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ստուգումն (այսուհետ՝ ստուգում) իրականացվում է՝ բացառելով տասնութ տարին (տոտալիզատորի դեպքում՝ քսանմեկ տարին) չլրացած անձանց մուտքը խաղասրահներ (բուքմեյքերական գրասենյակ):
 3. Ստուգումն իրականացվում է խաղասրահ մուտք գործել ցանկացող ֆիզիկական անձի ներկայությամբ՝ ՀՀ կառավարության 22.12.1999թ. «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշմամբ սահմանված անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա:
 4. Խաղասրահ (բուքմեյքերական գրասենյակ) մուտք գործել ցանկացող ֆիզիկական անձը Կազմակերպչի պահանջով ստուգման նպատակով վերջինիս առձեռն տրամադրում է անձնագիրը կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող այլ փաստաթուղթը:
 5. Համապատասխան Ստուգումն իրականացնելուց հետո Կազմակերպիչը խաղասրահ (բուքմեյքերական գրասենյակ) մուտք գործել ցանկացող ֆիզիկական անձին է վերադարձնում անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթը:
 6. Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումն իրականացնելուց հետո Կազմակերպիչը հավաստիանում է նաև Լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դնելու հիմքով սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց ցուցակում տվյալ անձի անվան բացակայության վերաբերյալ, որից հետո ֆիզիկական անձին թույլատրվում է մուտք գործել դեպի խաղասրահներ (բուքմեյքերական գրասենյակ):
 7. Մինչև ֆիզիկական անձանց ինտերնետային կայքում գրանցելը՝ Կազմակերպիչն իրականացնում է ինտերնետ տոտալիզատորին մասնակցել ցանկացող ֆիզիկական անձանց ինքնության ստուգում (նույնականացում)՝ բացառելով քսանմեկ տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց մասնակցությունը ինտերնետ տոտալիզատորին:
 8. Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված նույնականացման քարտ և էլեկտրոնային ստորագրություն ունենալու դեպքում ինտերնետային կայքում գրանցվել ցանկացող ֆիզիկական անձի ինքնության ստուգումն (նույնականացում) իրականացվում է Կազմակերպչի կողմից էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով անձնական տվյալների փոխանցմամբ: Գրանցվել ցանկացող ֆիզիկական անձը լրացնում է  ինտերնետային կայքում գրանցման համար նախատեսված դաշտերը և ստորագրում (վավերացնում) է էլեկտրոնային ստորագրությամբ:
 9. Սույն Կարգի 8-րդ կետով սահմանված գործընթացի իրականացումից հետո՝ Կազմակերպիչը քսանմեկ տարին լրացած ֆիզիկական անձի էլեկտրոնային փոստին կամ բջջային հեռախոսահամարին ուղարկում է նույնա­կանացման բանալի և գաղտնաբառ (ID և password), որով հավաստում է Կազմակերպչի ինտերնետային կայքում բարեհաջող գրանցումը:
 10. Նույնականացման բանալին ու գաղտնաբառն (ID և password) օգտա­գործ­վում են ֆիզիկական անձի կողմից ինտերնետ տոտալիզատորին մասնակցության նպատակով Կազմակերպչի ինտերնետ կայք մուտք գործելու   համար:
 11. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված նույնականացման քարտ կամ էլեկտրոնային ստորագրություն չունենալու դեպքում, ֆիզիկական անձինք ինտերնետ տոտալիզատորին մասնակցելու նպատակով Կազմակերպչի ինտերնետային կայքում գրանցվելու համար պետք է մեկ անգամ այցելեն Կազմակերպչի համապատասխան խաղասրահ (բուքմեյքերական գրասենյակ)՝ սույն կարգի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանված կարգով Կազմակերպչի կողմից ստուգումն անցնելու նպատակով:
 12. Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումն իրականացնելուց հետո Կազմակերպիչը քսանմեկ տարին լրացած ֆիզիկական անձին տրամադրում է նույնա­կանացման բանալի և գաղտնաբառ (ID և password), որը հնարավորություն է տալիս նրան մուտք գործել Կազմակերպչի ինտերնետային կայք և մասնակցել ինտերնետ տոտալիզատորին:
 13. Օտարերկրյա (ոչ ռեզիդենտ) քաղաքացիների համար Կազմակերպիչն ինքնության ստուգումն (նույնականացում) իրականացվում է Կազմակերպչի կողմից էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով անձնական տվյալների փոխանցմամբ, եթե այն չի հակասում ՀՀ միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին:

   

 • Обсуждалось

  03.04.2020 - 20.04.2020

 • Тип

  Приказ решение

 • Область

  Финансовая

 • Министерство

  Министерство финансов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 6596

Принт

Предложения

Արմեն Վարդանյան

08.04.2020

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի ժդ/ կետը սահմանում է, որ լիազոր մարմնի սահմանած կարգով ստուգում է խաղասրահ մուտք գործել ցանկացող ֆիզիկական անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերը, ինչպես նաև սույն օրենքի 5.1-ին հոդվածով սահմանված՝ տվյալ քաղաքացիների՝ տոտալիզատորին մասնակցությունը սահմանափակող՝ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի առկայության հանգամանքը, ուստի օրենքի պահանջով հաստատվող կարգի վերնագիրը պետք է լինի ոչ թե միայն խաղասրահ մուտք գործել ցանկացող ֆիզիկական անձի անձը հաստատող փաստաթղթերը, այլև տվյալ քաղաքացու՝ տոտալիզատորին մասնակցությունը սահմանափակող՝ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի առկայության հանգամանքը ստուգելու մասին, սակայն մյուս կողմից էլ <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջով նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է վերնագիր, որը համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտի բովանդակությանը, ինչի հիմքով հրամանի 9-12-րդ կետերը չեն կարող սահմանվել ոչ միայն տվյալ նախագծով, այլև օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի ժդ/ կետի ձևակերպման ուղղակի պահանջով, որտեղ նախագծի 9-12-րդ կետերի բովանդակությունը սահմանելու մասին դրույթներ չկան: միաժամանակ հաշվի առնլ, որ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի պահանջով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով: Հաշվի առնելով նշվածը՝ խնդիրը պետք է լուծել օրենքի փոփոխությամբ, որից հետո՝ միայն հրամանով:

Узнать больше