Добавить в избранное

Проект принят

«Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 3-ի №251Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 3-ի №251Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը, խնդիրները և անհրաժեշտությունը

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի օգոստոսի 9-ի №344Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ժամանակավոր առևտրային կանոնների դրույթների համաձայն՝ 2017 և 2018 թվականների ընթացքում էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունը պարտք էր կուտակել Իրանի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ, հաշվառումն իրականացվում էր հաշվարկային ժամանակահատվածի վերջում ձևավորված տվյալների հիման վրա, որը չէր արտացոլում Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Իրան փոխհոսքերի շրջանակներում արտահանված էլեկտրական էներգիայի իրական պատկերը։ Հետևաբար, անհրաժեշտություն առաջացավ էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ժամանակավոր առևտրային կանոնների 8-րդ և 9-րդ բաժիններում կատարել էլեկտրաէներգիայի փոխհոսքերի հաշվառումը ժամային կտրվածքով իրականացնելու վերաբերյալ համապատասխան փոփոխություններ, որոնք ամրագրվեցին ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 3-ի №251Ն որոշմամբ՝ նախատեսելով կիրառության մեջ դնել 2020 թվականի փետրվարի 1-ից։ Սակայն գործող կանոններով ամրագրված հաշվառման պարագայում արդեն իսկ զգալիորեն նվազեցվել է էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի շրջանակում կուտակված պարտքի մեծությունը և ներկա փուլում էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմների տեսանկյունից նպատակահարմար չէ դեպի Իրան էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի հաշվառումը իրականացնել ժամային կտրվածքով։ Քանի որ ներկայումս մշակվել են էլեկտրաէներգիայի նոր առևտրային կանոններ, որը նախատեսված է գործողության մեջ դնել 2020 թվականի փետրվարի 1-ից և որի դեպքում էլեկտրական էներգիայի հաշվառումն իրականացվելու է ժամային կտրվածքով, առաջարկվում է դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի հաշվառման ժամային կտրվածքով իրականացումը նույնպես կիրառել էլեկտրաէներգետիկական շուկայի նոր մոդելին անցնելու ժամանակ, երբ կգործեն նաև նոր՝ ամբողջովին վերափոխված առևտրային կանոնները։

2. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Որոշման նախագծի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի միջև էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի ժամային կտրվածքով հաշվառումն իրականացնել էլեկտրաէներգետիկական շուկայի նոր մոդելին անցնելու հետ միաժամանակ։

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից՝ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերության առաջարկությամբ։

 4. Ակնկալվող արդյունքը

Որոշման նախագծի ընդունմամբ հետաձգվում է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի միջև էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերի ժամային կտրվածքով հաշվառման փոփոխությունները իրականացումը՝ այն նախատեսելով էլեկտրաէներգետիկական շուկայի նոր մոդելին անցնելու ժամանակ։

 

 • Обсуждалось

  03.12.2019 - 18.12.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Энергетика и природные ресурсы, Энергетика (системы электричество, теплоснабжение, газоснабжения)

 • Министерство

  Комиссия по регулированию общественных услуг РА

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3521

Принт