Добавить в избранное

«Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Ռազմավարությամբ նախանշված սկզբունքների իրականացումն ուղղված է հետևյալ հիմնական ցուցանիշների բարելավմանը.

 • գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք ավելացմանը,
 • գյուղատնտեսության ավելացված արժեքի տարեկան միջին աճի տեմպի բարելավմանը,
 • գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների տարեկան միջին եկա­մուտ­ների ավելացմանը,
 • գյուղատնտեսական արտադրանքի և դրա վերամշակման արդյունքում ստաց­ված սննդամթերքի արտա­հանման աճին,
 • աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմանը,
 • գյուղերում գործազրկության մակարդակի նվազմանը,
 • անմշակ և ոռոգվող վարելահողերի ու նպատակային օգտագործվող հողերի տեսակարար կշռի բարձրացմանը,
 • պարենային ինքնաբավության մակարդակի բարձրացմանը։

          Կիրականացվի գյուղատնտեսական հողերի թվային քարտեզագրումը, կձևավորվեն գյուղացիական տնտեսությունների և գյուղատնտեսական կենդա­նիների ռեգիստրներ։   

 • Обсуждалось

  03.10.2019 - 19.10.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Сельское хозяйство, Экономика

 • Министерство

  Министерство экономики

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2055

Принт

Предложения

ՀՀ բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակի քարտուղարություն

18.10.2019

Էջ 39-ում Առաջադրված խնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումները բաժնի 1.1. կետում (Նվազեցնել չօգտագործվող հողատարածքները և զարգացնել հողային շուկան) առաջարկում ենք ավելացնել հետևյալ կետը՝ «Կարգավորել արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանը նպաստող իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակը»:

ՀՀ բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակի քարտուղարություն

18.10.2019

Հավելված 2-ում Թիրախային ցուցանիշների Հողեր բաժնում Գյուղատնեսական նշանակության հողերի՝ մասնավորապես արոտավայրերի և խոտհարքների թիրախային ցուցնիշների ցանկում ավելացնել որակական ցուցանիշներ՝ օրինակ արտադրողականություն, դեգրադացման աստիճան և այլն

ՀՀ բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակի քարտուղարություն

18.10.2019

Ութերորդ բաժնում (Միջազգային կազմակերպությունների աջակցության և աշխատանքների համակարգման ոչ արդյունավետ կառուցակարգեր) առաջարկում ենք ավելացնել հետևյալ պարբերույունը․ «2018թ․ հիմադրվել է «ՀՀ բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակը», որի նպատակն է համակարգել ծրագրային գործողությունները, բացահայտել հնարավոր համագործակցային ոլորտները, իրականացնել համատեղ ծրագրեր, ինչպես նաև սռաջարկություններ ներկայացնել շահագրգիռ գերատեսչություններին՝ ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական և գերատեսչական, բաց կամ անկատար օրենքները և որոշումները լրացնելու կամ փոփոխելու, ինչպես նաև համապատասխան հայեցակարգերի մշակելու և ընդունելու վերաբերյալ։ Հարթակի աշխատանքներում ներգրավված են մի շարք միջազգային, պետական և տեղական կառույցներ, որոնք 2019 թվականին նախաձեռնել են ՀՀ բնական կերհանդակների կառավարման հայեցակարգի մշակման գործընթացը»:

Узнать больше