Добавить в избранное

Проект принят

"ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ" Կառավարության որոշման նախագիծ

«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2020 թվականի տարեկան ծրագրին հավանություն տալու մասին»  Կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը կապված է լճի և դրա ջրհավաք ավազանի ներկայիս վիճակի բարելավման խնդրի հետ, որի համար անհրաժեշտ է  ապահովել Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի էկոհամակարգերի պահպանությունը, լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնումը և Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի  բնական պաշարների կայուն օգտագործմանն  ուղղված 2020թ. նախատեսված  ծրագրերի ու միջոցառումների պարտադիր կատարումը:

Կառավարության կողմից յուրաքանչյուր տարի հաստատվում է «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների  տարեկան ծրագիրը»: Տարեկան ծրագրի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է  «Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12, 13, 14 հոդվածների պահանջներից և «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան  ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված նպատակներից ու խնդիրներից:

Ներկայումս  առաջնային են Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման և նրա ջրհավաք ավազանի բնական պաշարների պահպանության և կառավարման հարցերը, որոնք 2001 թվականից դրվել են օրենսդրական հիմքի վրա և կարգավորվում են «Սևանա լճի մասին» և «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան  ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունիսի 24-ի N 876-Ն որոշմամբ:

 • Обсуждалось

  10.09.2019 - 25.09.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Здравоохранение, Безопасность, Сельское хозяйство, Охрана природы, Энергетика и природные ресурсы, Экономика, Финансовая, Территориальное управление и развитие, Чрезвычайные ситуации

 • Министерство

  Министерство окружающей среды

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1171

Принт

Предложения

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

23.09.2019

Առաջարկում ենք Ծրագրի 2.5 տողում <<Ապօրինի>> բառը փոխարինել <<ինքնակամ և առանց օրենսդրության պահանջների պահպանման օտարված (տրամադրված) հողամասում>> բառերով, և հստակեցնել տարեկան կտրվածքով կատարվելիք աշխատանքների չափը, այն կարող է արտահայտվել յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվող օբյեկտների քանակով կամ դրանց ընդհանուր ծավալով, կամ այդ նպատակով հատկացվող գումարի չափով: Հիմնավորում. 1. <<Ապօրինի կառույց>> եզրույթի փոխարեն ՀՀ օրենսդրությունում կիրառվում է << ինքնակամ կառույց>> եզրույթը, 2. Սևանա լճի շրջակայքում գոյություն ունեցող առանց օրենսդրության պահանջների պահպանման օտարված (տրամադրված) հողամասերում կառուցված շենքեր-շինությունները պետք է դիտարկվեն նույն տեսանկյունից, և դրանց նկատմամբ նույն մոտեցումը պետք է կիրառել: 3. Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ երբ աշխատանքները հստակ չափելի չեն, այդ դեպքում դրանք կամ չեն իրականացվում, կամ դառնում են անվերահսկելի:

Узнать больше