Добавить в избранное

Находится в правительстве РА

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2022 ԹԹ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային նոր ռազմավարության և դրանից բխող 2020-2022թթ. Գործողությունների ծրագրի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-իրավական կյանքում տեղի ունեցած շրջադարձային փոփոխություններով, այդ թվում՝ 2015թ. սահմանադրական փոփոխություններով, միջազգային պարտավորություններից բխող հրատապ միջոցների ձեռնարկման կարևորությամբ և, ի վերջո, 2018թ. երկրում տեղի ունեցած թավշյա, ոչ բռնի, ժողովրդական հեղափոխության արդյունքում առաջ եկած առաջնահերթություններով:

Մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր Ռազմավարական փաստաթղթերի ընդունումը նպատակաուղղված է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա 6 տարիների համար մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության ձևավորմանը, ինչպես նաև առաջիկա 3 տարիների համար ոլորտի միջոցառումները մեկ միասնական փաստաթղթով սահմանելուն։

 

 

 • Обсуждалось

  19.08.2019 - 03.09.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Юстиция

 • Министерство

  Министерство юстиции

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3035

Принт

Предложения

«Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա» ՀԿ

03.09.2019

Մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր ազգային ռազմավարության հիմնական գերակա ուղղություններում բացակայում է առհասարակ գենդերային հիմքով բռնության եւ հատկապես ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը։ Որեւէ կերպ անդրադարձ չի կատարվում նաեւ առողջության պահմանման եւ վերարտադրողական առողջության իրավունքի ապահովման հարցին։ Անդրադարձ չկա նաեւ իրավապաշտպանների իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցերին։ Հաշվի առնելով վերոշարադրյալն ու մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ՀՀ կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարման հրամայականը՝ առաջարկում ենք Մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր ազգային ռազմավարության հիմնական գերակա ուղղությունների ամրագրման ընթացքում հիմնվել նաեւ ՀՀ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մոնիթորինգային մարմինների, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեի (CEDAW)՝ Հայաստանին ուղղված առաջարկների հիման վրա։

Узнать больше