Добавить в избранное

В стадии разработки

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Կարգավորման ենթակա խնդիրը, ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Ներկայումս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի համակարգում գործում են ինչպես մաքսային, այնպես էլ՝ հարկային ծառայություններ: Հարկային և մաքսային ծառայությունները, գործելով միևնույն գերատեսչության կազմում, ունեն համահավասար կարգավիճակ: Սակայն նշված ծառայությունների վերաբերյալ գործող «Հարկային ծառայության մասին» և «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքներով միևնույն պաշտոնների համար նախատեսված են տարբեր իրավակարգավորումներ և միևնույն պաշտոնների համար սահմանվում են տարբեր իրավական կարգավիճակներ: Մասնավորապես, «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` հարկային մարմնի հատկապես կարևորագույն գործերով քննիչի և հարկային մարմնի ավագ քննիչի պաշտոնները դասակարգվում են հարկային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբում, մինչդեռ «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով` կոմիտեի հատկապես կարևորագույն գործերով քննիչի և կոմիտեի ավագ քննիչի պաշտոնները դասակարգվում են մաքսային ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբում:

Միևնույն իրավական կարգավիճակ ունեցող պաշտոնատար անձանց մասով նշված իրավական անհամաչափությունը շտկելու նպատակով՝ առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությամբ` հարկային մարմնի հատկապես կարևորագույն գործերով քննիչի և հարկային մարմնի ավագ քննիչի պաշտոնները հարկային ծառայության առաջատար պաշտոններից փոփոխվել են հարկային ծառայության գլխավոր պաշտոնների: Այդպիսով, կպահպանվի իրավական որոշակիությունը միևնույն ստորաբաժանման` ՀՀ ՊԵԿ քննչական վարչության կազմում գործող միևնույն պաշտոնների համար և նշված պաշտոնները զբաղեցնող անձանց իրավական կարգավիճակի մեջ չեն լինի տարբերություններ:

 1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Հաշվի առնելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, այն է՝ նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություն կամ լրացում կարող է կատարվել միայն նույն տեսակի և բնույթի նորմատիվ իրավական ակտով, մշակվել է սույն օրենքի նախագիծը:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:

 1. Նպատակը և ակնկալվող արդյունքը.

Նախագիծը նպատակ է հետապնդում միևնույն իրավական կարգավիճակ ունեցող պաշտոնատար անձանց մասով իրավական անհամաչափությունը շտկելու, որի արդյունքում կպահպանվի իրավական որոշակիությունը միևնույն ստորաբաժանման` ՀՀ ՊԵԿ քննչական վարչության կազմում գործող միևնույն պաշտոնների համար և նշված պաշտոնները զբաղեցնող անձանց իրավական կարգավիճակի մեջ չեն լինի տարբերություններ:

 • Обсуждалось

  18.06.2019 - 04.07.2019

 • Тип

  Закон

 • Область

  Юстиция, Государственные доходы

 • Министерство

  Комитет государственных доходов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 4930

Принт