Добавить в избранное

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի N 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

 

                                                        ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 103-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

1

Անհրաժեշտությունը

 

      «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի N 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման անհարժեշտությունը պայմանավորված է պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացման հետ:

2

Ընթացիկ իրավիճակը և առկա խնդիրները

 

     Նախագծով նախատեսվում է, որ «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» /ՀԱԲԼԾԿ/ ՊՈԱԿ-ի լիազոր մարմին հանդիսացող Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի /ՍԱՏՄ/ փոխարեն լիազոր մարմին հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը: Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը նախկինում գործել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կազմում: Քանի որ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության իրավահաջորդ է հանդիսանում  Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, որը «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ, ուստի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը չի կարող հանդիսանալ «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի լիազոր մարմին:

 «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն իր կողմից իրականացված փորձաքննությունների և վերլուծությունների արդյունքներով ներկայումս անուղղակիորեն մասնակցում է սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի վերահսկողության գործընթացին: Նշված ՊՈԱԿ-ը գործում է ՍԱՏՄ-ի անմիջական ենթակայությամբ, հետևաբար դրա կողմից կատարված փորձաքննությունների և վերլուծությունների արդյունքները չեն կարող լինել լիարժեք օբյեկտիվ և հավաստի, քանի որ ոլորտում արդյունավետ վերահսկողություն ապահովելու և կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելու նպատակով վերահսկող մարմինը և վերահսկման օբյեկտի վերաբերյալ գնահատական տվող մարմինները պետք է գործեն առանձին:

Հարկ է նշել, որ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը պետք է իրականացնի տեսչական գործառույթներ, հետևապես այդ կառույցի ենթակայության տակ լաբորատոր հաստատությունների առկայության անհրաժեշտությունը բացակայում է և հիմնավորված չէ։

ՍԱՏՄ-ի կողմից տվյալ արտադրանքի ներմուծման, արտահանման, կասեցման և այլ նմանանատիպ որոշումները կայացվում են ՀԱԲԼԾԿ-ի կողմից արված փորձաքննությունների արդյունքների հիման վրա, որոնք հաճախ չեն լինում օբյեկտիվ, քանի որ ՀԱԲԼԾԿ-ն գտնվելով ՍԱՏՄ-ի անմիջական ենթակայության տակ չի կարող գործել անկախ և տրամադրել փորձաքննության հավաստի արդյունքներ։

     Վերոնշյալից ելնելով՝ նպատակահարմար է, որպեսզի «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի լիազոր մարմին հանդիսանա ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը:

 

3

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Նախագծի նպատակն է «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման, ինչպես նաև  «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի, 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «գ», «դ», «ե» և «է» ենթակետերով ու 14-րդ հոդվածով նախատեսված լիազորությունները վերապահել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը:

4

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

 

Նախագծի մշակումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից:

5

Ակնկալվող արդյունքները

 

Նախագծով նախատեսվում է, որ «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի լիազոր մարմին հանդիսացող Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի փոխարեն լիազոր մարմին հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը:

 

                                                        1. ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի N 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ  ՀՀ պետական բյուջեում և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և  եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման մասին

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի N 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական բյուջեում և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

                                                      2. ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի N 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության բացակայության  մասին

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի N 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի նախատեսվում:

 

 

  • Обсуждалось

    21.03.2019 - 05.04.2019

  • Тип

    Pешение

  • Область

    Сельское хозяйство

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 8542

Принт

Предложения

Տիգրան Սարաֆյան

03.04.2019

իսկ գյուղ. նախարարությունը առանձին լինելու է, թե ոչ

Թաթուլ Ստեփանյան

25.03.2019

Առաջարկում եմ ՀԱԲԼԾԿ-ի կառուցվածքից անջատել անասնաբուժական լոբորատորիան, իրավական հնարավորություններ ստեղծել վերջինիս անկախության բարձր մակարդակում գործելու համար:

Թաթուլ Ստեփանյան

22.03.2019

Առաջարկում եմ «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» /ՀԱԲԼԾԿ/ ՊՈԱԿ-ի համար ստեղծել առավել բարձր ինքնուրույնության մակարդակ, քան որ ներկայացված է նախագծում:

Узнать больше