Добавить в избранное

Բնակչության սոցիալական կամ հատուկ խմբերի և այն հիվանդությունների ցանկերը, որոնց դեպքում դեղերը շահառուներին հատկացվում են դրանց արժեքի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցմամբ, ինչպես նաև բնակչության սոցիալական կամ հատուկ խմբերի ցանկում ընդգրկված շահառուներին առողջապահության նախարարության և առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական կազմակերպությունների միջոցով դեղերի հատկացման և փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N1717-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» նախագծի ընդունման մասին որոշում

Նախագծի հիմքում շարունակում է մնալ սոցիալական ուղղվածությունը: Կարգավորման նպատակը պետական միջոցների առավել նպատակային և արդյունավետ օգտագործումն է:

 • Обсуждалось

  25.02.2019 - 14.03.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5630

Принт

Предложения

«Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա» ՀԿ

12.03.2019

Նախագծի Հավելված 1-ի 1-ին՝ «Բնակչության սոցիալական կամ հատուկ խմբեր, որոնց պատկանող շահառուներին հիվանդության դեպքում դեղերը հատկացվում են լրիվ փոխհատուցմամբ» կետի 2)-րդ, 4)-րդ, 5)-րդ եւ 7)-րդ ենթակետերում երեխա/երեխաներ բառ/երից հետո փակագծում գրված է «մինչեւ 18 տարեկան» արտահայտությունը։ Նույն կերպ նաեւ Հավելված 1-ի 2-րդ՝ «Բնակչության սոցիալական կամ հատուկ խմբեր, որոնց պատկանող շահառուներին հիվանդության դեպքում դեղերը հատկացվում են մասնակի փոխհատուցմամբ` 50 տոկոս զեղչով» կետի 6)-րդ ենթակետում։ Հարկ է նկատել, որ 1989 թվականի նոյեմբերի 20-ին ընդունված ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի 1-ին հոդվածով սահմանվում է, որ «…Կոնվենցիայի նպատակների համար երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր անձ...»: Համանման կերպով՝ «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ պարբերությամբ սահմանվում է, որ «Երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած յուրա-քանչյուր ոք»։ Վերոգրյալից հետեւում է, որ երեխա բառն ինքնին արդեն ենթադրում է համապատասխան անձի մինչեւ 18 տարեկան լինելը։ Ելնելով վերոգրյալից եւ հաշվի առնելով ՀՀ կողմից վավերացված կոնվենցիայի եւ օրենքի դրույթների անհարկի կրկնության անհրաժեշտությունը՝ առաջարկում ենք հանել Նախագծի նշված կետերում փակագծում գրված «մինչեւ 18 տարեկան» արտահայտությունը։

Արսեն Գրիգորյան

25.02.2019

Հարգելի օրինագծի հեղինակներ, զինծառայողները որպես առանձնահատուկ խումբ նշված չեն, իսկ զինծառայողների բժշկական սպասարկման շրջանակներում մի շարք դեղամիջոցներ չեն հատկսցվում կամ չեն փոխհատուցվում, խնդրում եմ օրինագծում զինծառայողներին ընդգրկել շսհառուների ցսնկում։

Узнать больше