Добавить в избранное

Проект принят

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 7-Ի N510-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ   ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ   ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ  (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 7-Ի N 510-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

              

     1.Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

     2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է «Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՕ-235-Ն օրենքը, որի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հանձնարարվել է ՀՀ կառավարությանը` օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վեցամսյա ժամկետում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման գործունեության լիցենզավորման կարգը համապատասխանեցնել օրենքի պահանջներին: Օրենքը գործողության մեջ է մտել 2018 թվականի հունվարի 6-ին:

    Վերը նշված օրենքի հետ միասին ընդունվել են հարակից այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքներ, այն է`

     2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-236-Ն օրենքը  և 2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-237-Ն օրենքը:

     Սույն որոշման նախագծի  ընդունումը բխում է նաև ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի փետրվարի 16-ի N 144-Ա որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ կետի հանձնարարականի կատարման անհրաժեշտությունից:

 

2.Կարգավորման նպատակը և բնույթը

       Նախագծով նախատեսվում է քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության գործունեության լիցենզավորման ընթացակարգը համապատասխանեցնել «Ճարտարապետական գործունեության մասին» և «Լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների պահանջներին: Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակող մասնագետներին հնարավորություն կտրվի ձեռք բերել այդ գործունեության իրավունքը ստանալով անհատական լիցենզիա, որը նախկինում ձեռք էին բերում ընդգրկվելով իրավաբանական անձի աշխատողների կազմի մեջ, և դա ամրագրվում էր իրավաբանական անձի լիցենզիայի ներդիրով: Անհատական լիցենզիան ամրագրում է մասնագետի որակավորումը, մասնագիտական կարգը և ազատ ընտրության հնարավորություն է ընձեռում նրա համար` աշխատանքի անցնել որևէ քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակող կամ փորձաքննություն իրականացնող որևէ իրավաբանական անձի մոտ, թե ինքնուրույն գործունեություն ծավալել, ստեղծելով իրավաբանական անձ և ծառայություն մատուցել ենթակապալի պայմանագրերով:

     Նախագծի մյուս սկզբունքային դրույթն այն է, որ փորձաքննության լիցենզիա տրվելու է միայն իրավաբանական անձանց, որոնց հիմնադիրների կազմում առկա են համապատասխան փորձառություն ունեցող, արտոնագրված և լիցենզիա ստացած, նախագծի բոլոր բաժինները մշակող առնվազն մեկական մասնագետ: Սա կնպաստի, որպեսզի փորձաքննության գործունեության մեջ ներգրավվեն բացառապես բարձր կարգի մասնագետներ, միաժամանակ հստակեցնելով նրանց պատասխանատվությունը:

 

 1. Նախագծի մշակման  գործընթացում  ներգրավված ինստիտուտները, անձինք

  Նախագծի մշակմանը մասնակցել է Հայաստանի ճարտարապետների պալատը:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

   Իրավական ակտի ընդունմամբ կհստակեցվի քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության գործունեություն իրականացնող բոլոր մասնագետների լիցենզավորման ընթացակարգը:

 • Обсуждалось

  24.08.2018 - 13.09.2018

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Градостроителство

 • Министерство

  Комитет по градостроительству

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 6653

Принт

Предложения

Գոհար Ավագյան

13.09.2018

Դիտողություններ, Առաջարկություններ Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժներական բաժինների /բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների/ մշակման և փորձաքննության գործունեության իրականացման լիցենզավորման կարգի նախագծում առկա են մի շարք անհասկանալի կետեր, որոնք տարընթերցման տեղիք են տալիս, էլ ավելի քաոտիկ կդարձնեն ներկա իրավիճակը, խոչընդոտներ կստեղծեն տնտեսվարողների համար, ավելին` լիցենզիաների վերաձևակերպման առանց այն էլ կարճ փուլում /մինչև սույն թվականի նոյեմբերի վերջ/ կստեղծեն անհարկի բարդություններ իրավաբանական անձանց համար: Ուստի առաջարկվում է վերանայել ներքոհիշյալ կետերը, մասնավորապես` 1. Նախագծի 3-րդ կետի համաձայն` քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության իրականացման համար անհրաժեշտ է միայն Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժիների /բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և շինարարոության թույլտվության չպահանջող աշխատանքների/ մշակում և փորձաքննություն լիցենզիայի առկայություն, մինչդեռ 5-րդ կետի համաձայն` սահմանվում են քաղաքաշինական փորձաքննության լիցենզիայի տրամադրման պահանջները: Եթե արդեն իսկ տրամադրվում է քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության լիցենզիան, երկրորդ` փորձաքննության լիցենզիայի առկայությունը դառնում է անիմաստ: Իսկ մեկ լիցենզիա դիտարկելու դեպքում` միայն քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակող իրավաբական անձը պետք է ունենա նաև փորձաքննության համար անհրաժեշտ մասնագիտական կազմ, հիմնադիրների կազմ` համաձայն Կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի` նախագծման գործունեություն իրականացնելու համար, որը անհարկի բարդություններ է ստեղծելու իրավաբանական անձանց համար` ստեղծելով ոչ հավասար բիզնես պայմաններ : 2. Կարգի 5-րդ կետի <<… փորձաքննություն…>> բառը փոխարինել << …մշակում…>> բառով, այլապես ստացվում է կամ 5-րդ և 7-րդ կետերով սահմանում ենք տարբեր պահանջներ նույն գործունեության` փորձաքննության համար: Ավելին նպատակահարմար չէ ու նաև ոչ կիրառելի ունենալ 15 տարվա մասնագիտական փորձառություն ունեցող հիմնադիրներ, ու 3 տարվա ստաժ ունեցող մասնագիտական կազմի առկայությունը մեկ կազմակերպությունում: 3. Կարգի 7-րդ կետը խմբագրել` << …,որի հիմանդիրների կազմում … >> բառերը փոխարինել <<… մասնագիտական կազմում…>> բառերով, քանի որ նախագծերի որակյալ փորձաքննություն իրականացնելու համար իրավաբանական անձի հիմնադիրների մասնագիտական ունակությունները բնավ կարևոր չեն, առավել ևս վերջիններիս կողմից չի իրագործվում կազմակերպության կառավարումը` համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Մինչդեռ քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության իրականացման կարևորագույն պայման է հանդիսանում կազմակերպությունում ընդգրկված մասնագիտական կազմը ու վերջինիս բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, հետևաբար փորձաքննություն իրականացման համար 15 տարվա ստաժ, համապատասխան բարձրագույն կրթություն ունեցող բոլոր ոլորտներում գործող մասնագետների առկայությունը պարտադիր է: 4. Կարգի 8-րդ կետի 1) ենթակետի բ) ենթակետից հանել <<…. Աշխատանքային գրքույկ…>> բառերը, քանի որ համաձայն Աշխատանքային օրենսգրքի` ուժը կորցված է ճանաչվել աշխատանքային գրքույկ ունենալու պարտադիր նորմը, ավելին` Հարկային օրենսգրքի համաձայն` վերջիններս հանձնվում են լիազոր մարմնին:

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

05.09.2018

ՀՀ կառավարության <<քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) մշակման և փորձաքննության գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիաների ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի N510-Ն որոշումը ուժը կորցրաց ճանաչելու մասին>> որոշման նախագծի(այսուհետ նախագիծ) վերաբերյալ առաջարկում ենք. 1. Լրամշակել նախագծի կարգի(այսուհետ կարգ) 4-րդ կետը. հստակեցնել պահանջները և առանձին կետերով ներկայացնել քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) մշակման և փորձաքննության գործունեության լիցենզավորման ոլորտները և մասերը: Առաջարկության հիմնավորում. նախագծով ներկայացվածը կարող է շփոթմունքի և տարընթերցման առիթ հանդիսանալ, օրինակ՝ ներկայացվածից դուրս է մնացել բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծերի փորձաքննության ոլորտը կամ 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի ա. պարբերությունում ներկայացված է <<գազամատակարարման համակարգեր>> տերմինը, իսկ նույն կետի 4-րդ ենթակետի բ. պարբերությունում <<գազատար համակարգեր>> տերմինը; 2. Կարգի 5-րդ կետից հանել փաստաթղթերի մշակման համար փորձաքննության աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ պահանջը: Առաջարկության հիմնավորում. այդ կետում մասնագիտական ունակությունների փաստի հաստատման երեք պահանջ է ներկայացված՝ կրթություն, քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության աշխատանքային ստաժ: Ավելորդ է նախագծման համար պահանջել փորձաքնություն իրականացնելու հմտություններ: 3. Կարգում ներառել նոր կետ, համաձայն որի քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) մշակման լիցենզիայի ներդիրները կդասակարգվեն և դրանք կտրվեն նախագծվող ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության օբյեկտների ռիսկայնության աստիճաններին համապատասխան : Նույն սկզբունքով էլ պետք է ներկայացվի մասնագետի մասնագիտական ունակությունների փաստի հաստատման պահանջը: Առաջարկության հիմնավորում. տարբեր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների նախագծման ժամանակ իրականցվում են տարբեր բարդության աշխատանքներ, օրինակ՝ 50ք.մ. խանութը և խոշոր առևտրային համալիրը՝ հետևաբար արդյունվետ կլինի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության օբյեկտների ռիսկայնության յորաքանչյուր աստիճանի համապատասխան աշխատանքների համար պահանջել համարժեք որակավորում: 4. Կարգի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. <<Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) մշակման լիցենզիա ստացած անձը կարող է իրականացնել տվյալ ոլորտում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման գործունեություն՝ համաձայն տրված ներդիրի: Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության լիցենզիա ստացած անձը համաձայն տրված ներդիրի(ըստ տվյալ դասի) կարող է իրականացնել քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն, ինչպես նաև «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ կետի իմաստով նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կազմակերպում և հաստատում՝ որպես կապալառու՝ համաձայն կնքված աշխատանքային կապալի պայմանագրի:>> Առաջարկության հիմնավորում. լիցնեզիայի առկայությունը բավարար հիմք է՝ համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու իրավունքի համար, և 15 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձառության պահանջը դառնում է ավելորդ: «Ճարտարապետական գործունաեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ ճարտարապետը, մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրավունք ունի համակարգելու քաղաքաշինական փաստաթղթերի բաժինների մշակումը, անհրաժեշտ է նշել որ, <համակարգել>ը` ենթադրում է ա)դասակարգել բ)կարգավորել, համակարգի վերածել, գ)միավորել, կորդինացնել, դ)նույն կարգում դասել, իսկ<կազմակերպել>ը` ա)հիմնադրել բ)կազմել,կազմավորել, գ) անհրաժեշտ կերպով պատրաստել,դ) ստեղծել, շինել, կառուցելա: 5. Կարգի 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. <<Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության լիցենզիա կարող է ստանալ միայն իրավաբանական անձը, որի կազմում կան առնվազն մեկական` ճարտարապետ, ճարտարագետ-կոնստրուկտոր, ինպես նաև սույն կարգի 4-րդ մասի 1), 2), 3) և 4) կետերում նշված ոլորտներում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության միջին և միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների համապատասխան դասի ըստ այդմ՝ արտոնագիր և լիցենզիա ունեցող մասնագետ:>> Առաջարկության հիմնավորում. «Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսվող նոր գործիքակազմը կարող է բավարար լինել, որպեսզի նվազագույնի հասցվեն քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության աշխատանքներում առկա թերությունները և բացթողումները, իսկ ավելորդ կոշտ պահանջները կարող են բացասական հետևանքներ ունենան նախագծման շուկայում: Պետք է հաշվի առնել նաև, որ մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն ունեցող ոչ բոլոր մասնագետներն են տիրապետում ոլորտում առկա նորարարությանը: 6. Կարգի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետում <<հանդիսացող>> բառից հետո <<փորձաքննության լիցենզիա ստանալու>> բառերը, իսկ երկրորդ ենթակետում <<ֆիզիկական անձ հանդիսացող հայտատուները`>> բառերը փոխարինել <<քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) մշակման լիցենզիա ստանալու հայտատուները`>> բառերով: Առաջարկության հիմնավորում. դեռևս ՀՀ տարածքում չի գործում ինժեներ նախագծողների ինքնակարգավորվող ոչ առևտրային կազմակերպություն, որը կիրականացնի ՀՀ ճարտարապետների պալատի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված գործունեության համարժեք աշխատանքներ, հետևաբար քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) մշակման լիցենզիա պետք է տրվի միայն իրավաբանական անձին: 7. Նախագծի <<հիմնավորում>> բաժնում ներկայացնել տեղեկատվություն՝ նախագծով առաջարկվող նոր մոտեցումները մշակելիս՝ ո՞ր պետության փորձն է հաշվի առնվել և «Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերի ո՞ր դրույթների պահանջներն են հիմք ընդունվել: Առաջարկության հիմնավորում. անհրաժեշտ է հստակեցնել ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների վեկտորը և այն իրավական նորմատիվ ակտերի հստակ պահանջները, որոնք նախանշել են այդ ուղին:

Արսեն Արշակյան

04.09.2018

2.Եթե լիցենզիան տրամադրվում է ըստ ոլորտների, ուրեմն ենթադրվում է, որ պետք է լինի նաև լիցենզիային կից ներդիր (ներ): Այդ մասին, նախագծում ոչինչ չկա գրված:

Узнать больше