Ոստիկանություն

Նախագծեր

Վերնագրում
Նախագիծը մշակող մարմին
Տեսակ

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 20.01.2023 - 04.02.2023

«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2004 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 435-Ն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 7-ի «Հայաստանի հանրապետության վարչապետի կողմից զենքով պարգևատրման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2001 թվականի N 861 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 435-Ն որոշումըուժը կորցրածճանաչել։Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածը հստակ կանոնակարգված է ՀՀ վարչապետի կողմից զենքով պարգևատրման հետ կապված իրավահարաբերությունները, ուստի նույն հարաբերությունները կարգավորող կառավարության որոշման անհրաժեշտությունը բացակայում է։
0 2323

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 17.01.2023 - 01.02.2023

«Հրաձգարաններին ներկայացվող շենքային, տեխնիկական, տնտեսական, անվտանգության այլ պահանջները, ինչպես նաև ուսումնական, սիրողական, սպորտային վարժանքների, հրաձգության և տակտիկական պարապմունքների, մրցումների անցկացման պահանջները սահմանելու, հրաձգության հրահանգիչների ուսուցմանը ներկայացվող պահանջները և հրաձգության հրահանգիչների համար քննություն հանձնելու կարգը, հրաձգության հրահանգչի որակավորման տրամադրման, որակավորումից զրկելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ներքին գործերի նախարարի հրամանի նախագիծը: Նախագծի ընդունման դեպքում կապահովեն «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքի պահանջները, մասնավորապես՝ կսահմանվեն հրաձգարաններին ներկայացվող շենքային, տեխնիկական, տնտեսական, անվտանգության պահանջները, ինչպես նաև ուսումնական, սիրողական, սպորտային վարժանքներ, հրաձգության և տակտիկական պարապմունքների, մրցումների անցկացման, հրաձգության հրահանգիչների ուսուցմանը ներկայացվող պահանջները, հրաձգության հրահանգիչների համար քննություն հանձնելու կարգը, ինչպես նաև հրաձգության հրահանգչի որակավորման տրամադրման, որակավորումից զրկելու դեպքերն և կարգը։
17 3102

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 17.01.2023 - 01.02.2023

«Զենքի հարդարման լիցենզավորման կարգը, լիցենզիա ստանալու հայտի և լիցենզիայի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Նախագծի ընդունման դեպքում կկարգավորվեն զենքի հարդարման լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները, կհաստատվեն զենքի հարդարման լիցենզիա ստանալու մասին հայտի, ինչպես նաև զենքի հարդարման լիցենզիաների ձևերը՝ համաձայն հավելվածների:
0 2593

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 16.01.2023 - 31.01.2023

«Հրաձգարանի գործարկման լիցենզավորման կարգը, լիցենզիա ստանալու հայտի և լիցենզիայի ձևերը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Հրաձգարանի գործարկման լիցենզավորման կարգը, լիզենզիա ստանալու հայտի և լիցենզիայի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում կկարգավորվեն հրաձգարանի գործարկման լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները, կսահմանվեն հրաձգարանի գործարկման լիցենզիա ստանալու մասին հայտի, ինչպես նաև հրաձգարանի գործարկման լիցենզիաների ձևերը՝ համաձայն հավելվածների:
4 2863

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 16.01.2023 - 31.01.2023

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 1177-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մաuին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Նախագծի ընդունման արդյունքում կվերանան երկու որոշումների միջև անհամապատասխանությունը և կապահովվի Որոշման 5.1-ին կետով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի և Երևան համայնքի միջև անշարժ գույքի նվիրաբերության պայմանագիր կնքումը:  
0 2601

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 16.01.2023 - 31.01.2023

«ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 13-ի թիվ 12-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի ՀՀ կառավարության որոշման համապատասխանեցումը «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքին: «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 12-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի ՀՀ կառավարության որոշման համապատասխանեցումը «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքին:  
0 2209

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 20.12.2022 - 04.01.2023

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ Նախագծի ընդունման արդյունքում առավել արդյունավետ կիրականացվեն ինչպես հաշվառման մեջ գտնվող անչափահասների, այնպես էլ՝ անբարենպաստ և անհաշտ ընտանիքներում բնակվող անչափահասների ծնողների և այլ օրինական ներկայացուցիչների նկատմամբ կանխարգելիչ աշխատանքները, կիրականացվի համագործակցություն ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության տարածքային ստորաբաժանումների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմում գործող խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների, ուսումնական հաստատությունների հետ:
0 3274

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 05.12.2022 - 20.12.2022

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2016 թվականի մարտի 15-ի թիվ 2-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանի նախագիծը Հրամանի նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ապահովել իրավական որոշակիությունը և ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող օրենսդրական ակտերով սահմանված պահանջների կատարումը։Հրամանի նախագծի ընդունմամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:
0 2301

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 01.12.2022 - 16.12.2022

«Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի և հարակից իրավական ակտերի նախագծերը Նախագծերի ընդունման արդյունքում կամրապնդվի ՀՀ ոստիկանության փոխհամագործակցությունը տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, ինչն էլ կնպաստի հանցագործությունների կանխարգելմանը, դրանց արագ արձագանքմանն ու բացահայտմանը, կբարձրացնի աշխատանքի արագությունն ու արդյունավետությունը։
1 3689