Արդարադատության նախարարություն

Նախագծեր

Վերնագրում
Նախագիծը մշակող մարմին
Տեսակ

Քննարկվել է 15.05.2020 - 30.05.2020

«ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, «ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N 1204-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Նախագծերով առաջարկվում է տեղեկատվություն ստանալու հարցմանը ներկայացվող պարտադիր պահանջների շարքից հանել քաղաքացիության նշման և ստորագրության առկայության հետ կապված դրույթները: Միևնույն ժամանակ առաջարկվում է հստակեցնել  «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում ներկայացվող հարցումը ստորագրելու պահանջը: Նախագծերի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել տեղեկություն ստանալու հարցումներ ներկայացնելու մատչելիությունը և հասանելիությունը, որպեսզի  յուրաքանչյուրը տեղեկություն և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու և տարածելու ազատությունից անարգել օգտվի, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով: 
2 1192

Քննարկվել է 08.05.2020 - 25.05.2020

«Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ դրամական պարտավորություններից բխող պահանջներով պարտատերերի` ֆինանսական առողջացման ծրագրի քվեարկությանը մասնակցելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ դրամական պարտավորություններից բխող պահանջներով պարտատերերի` ֆինանսական առողջացման ծրագրի քվեարկությանը մասնակցելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման Նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ) ֆինանսական առողջացման ծրագրի քվեարկությանը մասնակցելու դեպքերը սահմանվել են հետևյալ հիմնական հանգամանքների հաշվառմամբ. թե պետության և թե հասարակության համար կարևոր ու կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտներում պարտապանի հետագա գործունեության անհրաժեշտությունը, երբ տվյալ անձի կողմից իրականացվող գործունեությունը արդյունավետ է պետության և հասարակության կարիքների բավարարման տեսանկյունից. ավելին` առանձին դեպքերում նույնիսկ առավել նպատակահարմար է որոշ պահանջներից հրաժարումը կամ ֆինանսական առողջացման երկարաժամկետ միջոցառումների կիրառումը պարտապանի առողջացման, տնտեսական շուկայում կրկին մրցունակ սուբյեկտ ունենալու նպատակով, առանձին դեպքերում, երբ տվյալ սնանկության գործով որպես պարտատեր հանդես է գալիս միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ դրամական պարտավորություններից բխող պահանջներով պարտատերը, կամ նույնիսկ այլ պարտատերերի մասնակցության պայմաններում վերջիններս չունեն քվեարկելու իրավունք, ֆինանսական առողջացման ծրագրին քվեարկությանը մասնակցության հարցը կարգավորող իրավական նորմեր և համապատասխան ընթացակարգեր մինչև Օրենքում փոփոխությունների կատարումը չեն եղել: Ըստ այդմ՝ Նախագծով նախատեսվել են` այն դեպքերը, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը` որպես սնանկության գործով պարտատեր, իրավունք ունի մասնակցելու ֆինանսական առողջացման ծրագրերի քվեարկությանը, մասնավորապես` սնանկության վարույթներում քվեարկության հնարավորությունը սահմանվել է. կախված պարտապանի գործունեության ոլորտից, կախված պարտապանի գործունեության հաշվետու տարում ցուցաբերած արդյունքներից, տվյալ վարույթում քվեարկության իրավունք ունեցող այլ պարտատերերի առկայության հանգամանքից, ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների տևողությունը, այն հանգամքների հաշվառմամբ, որոնք հանդիսացել են պարտապանի սնանկության պատճառը, մասնավորապես` նոր կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման հետևանքով մասնավոր հատվածի տուժած ոլորտներում գործունեություն ծավալող սուբյեկտների սնանկության վարույթում ևս հնարավորություն է վերապահվել ֆինանսական առողջացման ծրագրի քվեարկությանը մասնակցել նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ դրամական պարտավորություններից բխող պահանջներով պարտատերերին` դրանով ևս ստեղծելով լրացուցիչ երաշխիքներ տնտեսվարողների առողջացման և հետագա գործունեության համար ստեղված պայմաններում. որոշման ընդունման ընթացակարգը, որը հնարավորություն է վերապահելու պետական մարմիններին մասնակցելու ֆինանսական առողջացման ծրագրի քվեարկությանը, որոշմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները. առանձնակի բարդության գործերով պարտատիրոջ և պետական մյուս մարմինների համագործակցության հնարավորությունը իրենց իրավասության շրջանակում ֆինանսական առողջացման ծրագրի քվեարկությանը մասնակցելու մասին կարծիք ստանալու համար, որի նպատակն է այնպիսի երաշխիքների սահմանումը, որը կապահովի պարտապանների ֆինանսական առողջացման հնարավորությունների և նպատակահարմարության գնահատումը տարբեր ոլորտներում:
0 1132

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 05.05.2020 - 21.05.2020

Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ Նախագծով առաջարկվում է գրավոր ընթացակարգ ներդնել վարչական դատավարությունում։ Մասնավորապես՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 7-րդ մասով,123-123.4, 123.5 (բացառությամբ ութերորդ, իններորդ, տասնչորսերորդ և տասնհինգերորդ մասերով նախատեսված իրավախախտումների), 123.6, 123.7, 124, 124-124.4, 124.6, 124.7, 125, 126, 128, 129.2, 129.3, 131, 132, 134, 135.1, 135.2 և 140-րդ հոդվածներով սահմանված գործերով, որոնք հայտնաբերվել են տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցներով կամ ճանապարհային ոստիկանության ծառայողի կողմից՝ տեսաձայնագրող կամ լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցներով, վարչական դատարանը գործի քննությունն իրականացնելու է գրավոր ընթացակարգով: Խոսքը վերաբերում է հիմնականում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներին: Վերը նշված գործերի շարքում ներառված են նաև այսպես կոչված՝ կարմիր գծերի հետ կապված խախտումները: Այս գործերի քննությունը դատարանը սկզբունքորեն իրականացնելու է գրավոր ընթացակարգով։ Միաժամանակ Վարչական դատարանը գրավոր դատաքննություն կարող է կիրառել նաև այլ գործերով, եթե գտնում է, որ  գործն ըստ էության քննելու և լուծելու համար ներկայացվել են բավարար ապացույցներ և բացակայում է դատավարության մասնակիցների առարկությունը։
3 1259

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 15.04.2020 - 01.05.2020

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 26-Ի N 825-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Նախագծով առաջարկվում է. 1) բարձրացնել կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին բժշկական օգնություն և սպասարկում տրամադրող քաղաքացիական հաստատությունների հաշվետվողականությունը. 2)  կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին պատշաճ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման համար ստեղծված մասնագիտական կառույցին հնարավորություն տալ վերահսկել կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի առողջության պահպանման իրավունքի իրացման շրջանակներում իրականացվող գործընթացը. 3) քաղաքացիական բժշկական հաստատությունում մնալու անհրաժեշտությունը պարզելու նպատակով ՊՈԱԿ-ի տնօրենի կողմից Առողջապահության նախարարին դիմելու միջոցով անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել բժշկական խորհրդակցություն (կոնսիլիում): 4) Անհրաժեշտության դեպքում հրավիրված բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի) արդյունքներով որոշել անձին քաղաքացիական բժշկական հաստատությունում պահելու անհրաժեշտությունը:
1 2517

Քննարկվել է 15.04.2020 - 30.04.2020

«ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծի ընդունմամբ, իրավական որոշակիության սկզբունքին համահունչ, կհստակեցվի «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված անձանց կողմից ձերբակալվածներին և կալանավորվածներին պահելու վայր անարգել մուտք և ելք ունենալու իրավունքի սահմաններն այն դեպքում, երբ առկա է ձերբակալված կամ կալանավորված անձի տեսակցություններն արգելելու մասին քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշում:
3 1436

Քննարկվել է 08.04.2020 - 23.04.2020

«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 704-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման նախագիծ     «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-294-Ն օրենքով կատարված փոփոխությունների և լրացումների արդյունքում Արդարադատության նախարարությանը վերապահվել են մի շարք գործառույթներ, որոնք նախկինում չեն եղել նախարարության դիտասևեռման ներքո, մասնավորապես՝ սնանկության գործերով կարավարիչների ուսուցման, որակավորման շնորհման և դադարեցման, հաշվառման ապահովումը, նրանց նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու գործընթացի նախաձեռնումը  և այլն: Նախագծով ներկայացվող փոփոխություններով նախարարության կառուցվածքում գտնվող մի շարք վարչություններ կստանձնեն պարտավորություներ այսուհետ իրականացնել սնանկության կառավարչի գործունեության կասեցման, կարգապահական վարույթի իրականացման, հաշվառման ապահովման, որակավորման շնորհման և դադարեցման ապահովման մասով գործառույթներ:
0 1152

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 06.04.2020 - 22.04.2020

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 667-Լ որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018  թվականի հունիսի8-ի № 667-Լ  որոշման  մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմումն ուղղված է ապահովելու նախանիստերի, նախարարական կոմիտեների նիստերի և կառավարության նիստերի հեռավար անցկացման հնարավորությունը՝  առցանց հարթակի միջոցով:
0 1972

Քննարկվել է 06.04.2020 - 21.04.2020

«Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհրդի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ Հանրային խորհուրդը՝ ըստ Սահմանադրության 161-րդ հոդվածի, Կառավարության խորհրդակցական մարմին է, որի կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանվում է օրենքով: «Հանրային խորհրդի մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Հանրային խորհրդի գործունեությունն ապահովում է նրա քարտուղարությունը (այսուհետ` Քարտուղարություն), որը վարչապետի աշխատակազմի գրասենյակ է: Սակայն, 2018 թվականի մարտի 23-ին ընդունված «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի համատեքստի և Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 161-րդ հոդվածի ուսումնասիրության, ինչպես նաև Քարտուղարության գործառույթների համադրման արդյունքում հանգում ենք այն եզրակացության, որ Քարտուղարությունը գրասենյակի կարգավիճակ չունի, չի իրականացնում Օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված գործառույթները։ Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ Քարտուղարությունը կողմից իրականացվող գործառույթները առավելապես համապատասխանում են «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանմանն առնչվող գործառույթներին և իրավասություններին: Մասնավորապես, իրականացնել տվյալ պետական մարմնի նպատակներից, խնդիրներից, իրավասությունը սահմանող իրավական ակտերից բխող, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մասնակցությունն ապահովող գործառույթներ: Ուստի, առաջարկվում է փոփոխություն իրականացնել «Հանրային խորհրդի մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-մասով սահմանված քարտուղարության կարգավիճակում, մասնավորապես սահմանել, որ քարտուղարությունը այսուհետ  վարչապետի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է և պետք է ապահովի «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի դրույթներով սահմանված աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանմանը վերաբերող դրույթների իրականացումը:
0 1066

Քննարկվել է 31.03.2020 - 16.04.2020

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի N 190 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի N 190 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվել է՝ ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի N 190 որոշումը:
0 1086