Հիշել նախագիծը

Գտնվում է ՀՀ ԱԺ ֊ ում

<<Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին>>

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Իրավաբանության Արվեստը Փաստաբանական Գրասենյակ ՍՊԸ 28.02.2018 18:52:03 Շատ կարևոր և անհրաժեշտ փոփոխություն: Ընդունվել է ի գիտություն: