Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն 16.02.2018 20:40:03 Կարծում ենք, որ իմպերատիվ կերպով օրենսդրորեն պետք է կարագվորվի Մարդու իրավունքների պաշտպանի, կամ նրա ներկայացմամբ՝ իր ներկայացուցչի, մասնակցությունը ՀՀ կառավարության, ՀՀ պետական կառավարման հանրապետական ու տարածքային մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների նիստերին՝ ըստ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ցանկության ու ընտրության: Այլապես հնարավոր է, որ ՀՀ վարչապետը կամ կառավարման մարմինների մյուս ղեկավարները պարզապես չհրավիրեն Մարդու իրավունքների պաշտպանին կամ նրա ներկայացուցչին մասնակցելու այդ նիստերին: Դա կհակասի Մարդու իրավունքների պաշտպանության ՀՀ ռազմավարության հիմնադրույթներին եւ այլ միջազգային իրավական ակտերին՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում: Մովսես Արիստակեսյան "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն ՀԿ նախագահ" Չի ընդունվել: ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասնակցությունը Կառավարության նիստերին վարչապետի հրավերի հիման վրա որևէ կերպ չի խաթարում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից իր լիազորությունների իրականացումը և չի հակասում թե՛ ներպետական և թե՛ միջազգային իրավակարգավորումներին:
2 Հովհաննես Փափազյան 19.02.2018 00:16:30 Կարծում եմ նման ձևակերպման դեպքում անհրաժեշտ է ներառել նաև հրավերքի պարտադիր դեպքեր, ուստի առաջարկում եմ նախատեսել պարտադիր հրավերքի դրույթներ, քանի որ նման պայմաններում սահմանափակվում է պաշտպանի ներկայումս գործող իրավունքը Ընդունվել է ի գիտություն: Չի ներկայացվել որևէ կոնկրետ առաջարկ: