Հիշել նախագիծը

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Ռաիսա Գալստյան 26.12.2017 10:41:21 Նախագծի 1-ին հոդվածում <<կրթություն>> բառը փոխարինել <<կրթությունը>> բառով: Ընդունվել է Նախագծում կկատարվի համապատասխան փոփոխություն