Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-Ի N 24-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 <<Բերքաշատի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ 01.11.2022 08:07:52 Պարտադիր վերապատրաստումները երբեմն դառնում են ինքնանպատակ, 11 կրեդիտ ստանալը' խաղ ու պար։ Անհրաժեշտ է ուսուցչի մասնագիտական որակները բարձրացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, ուսուցչի դպրոց ընդունվելը ևս դարձնել մասնագիտական փոստով։ Վերապատրաստող կազմակերպությունները պետք է ուշադիր վերահսկեն վերապատրաստողների աշխատանքը։ Ձեր բարձրացված հարցերի շուրջ կատարվում են համակարգված և ծավալուն աշխատանքներ: