Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

2023 թվականի բյուջետավորման քաղաքականությունը իրականացվել է առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի առաջնահերթություններով:

Իրականացվելիք միջոցառումների հիմնական նպատակը լինելու է տնտեսության մրցունակության և արտադրողականության աճը: Չնայած 2022 թվականին ակնկալվող բարձր տնտեսական աճին 2023 թվականին Կառավարությունը շարունակում է  թիրախավորել երկարատև բարձր տնտեսական աճի ապահովումը՝ առնվազն տարեկան 7%, իսկ բարենպաստ արտաքին միջավայրի դեպքում` 9%:

 • Քննարկվել է

  05.10.2022 - 25.10.2022

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Ֆինանսական, Տնտեսական

 • Նախարարություն

  Ֆինանսների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 6019

Տպել

Առաջարկներ`

"Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն

18.10.2022

13. Վերոհիշյալի արդյունքում ստացվել է մի բյուջե, որով հոգ է տարվում հանրային աշխատողների սոցիալական վիճակի բարելավման մասին՝ արհամարհելով ՀՀ հպարտ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները պատշաճ սոցիալական վիճակ ապոհվելու ուղղությամբ: Հաշվի առնելով վերոհիշյալը դեմ ենք արտահայտվել Նախագծին: Միաժամանակ հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունը մեր վերոհիշյալ դիտողություններին ու առաջարկություններին ըստ էության արձագանքելու և դրանք քննարկելու պատրաստակամություն հայտնելու դեպքում, ակտիվորեն և առարկայորեն մասնակցել դրանց քննարկումներին:

"Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն

18.10.2022

12. Նախագծի ԱԺ-ում քննարկումների ընթացքում ոտնահարվում է ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի և 9 կրթական ու գիտական կազմակերպությունների միջև դեռևս 2019 թ. սեպտեմբերին կնքված հուշագիրը համագործակցության վերաբերյալ (նաև Հուշագրի Կողմերի 2021 թ. հոկտեմբերի 8-ի թիվ 2 արձանագրությունը, ինչը նախագահել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանը), որի գործունեության ծրագրով նախատեսված էր հուշագրի կողմերին մասնակից դարձնել տարեկան բյուջեների նախագծերի և դրանց կատարման մասին հաշվետվությունների քննարկումներին:

"Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն

18.10.2022

10. Միաժամանակ խնդրահարույց է Նախագծով ՀՀ կենտորանկան բանկի պահպանմանն ուղղվող ծախսերի մեծությունն, ինչին դրական եզրակացություն է տվել ՀՀ կառավարությունը: 11. Այսպես, ըստ Նախահաշվի, 2023 թվականին Բանկի ապարատի պահպանման ծախսերը նա¬¬¬խա¬¬¬¬տես¬վել են 9,898.0 մլն դրամի չափով, որը 2022 թվականի հա¬մա¬պա¬տաս¬խան ցու¬ցա¬նի¬շից ավել է 19.0 %-ով կամ 1,582.5 մլն դրամով: Բանկի ապարատի պահպանման 2023 թվա¬կա¬նի ծախ¬սերի 93.8 %-ը (2022 թվա-կանին այդ ցուցանիշը կազմել է 93.3%) կամ 9,279.7 մլն դրամը բա¬ժին է ընկ¬նում Բան-կի աշ¬խա¬տա¬կից¬նե¬րի աշխա¬տա¬վարձի (ներառյալ պարգևատրումը և նյու¬թական խրա¬¬¬¬խու¬սու¬մը) և սոցիալական ապա¬հո¬¬վու¬թյան գծով ծախսերին: Բանկի աշխատակիցների աշխատավարձի (ներառյալ աշխատավարձին հա¬վա¬սա¬րեց¬¬¬ված մի¬¬ջոցների) գծով ծախսերը 2022 թվականի համար հաստատված 7,322․8 մլն դրամի դի¬¬մաց՝ 2023 թվա¬կա¬նին նախատեսվել է 8,787․4 մլն դրամ (1,464.6 մլն դրամ կամ 20.0 %-ով ավել): Ըստ այդմ փաստորեն նախատեսված է, որ ՀՀ ԿԲ 800 հոգիանոց աշխատակազմի (ներառյալ մաքրուհիներին ու սպասարկող անձնակազմին) միջին աշխատավարձը 2023 թ. կկազմի 915 300 ՀՀ դրամ: Դրա հետ մեկտեղ Նախագծով նախատեսված է, որ 2022 թ. համեմատությամբ 4․8 մլն դրամով կամ 7․9 %-ով կավելանան 30 ավ¬տո¬մե¬քե¬նա¬յի հա¬մար ՀՀ ԿԲ ծառայողական փոխադրամիջոցների շահագործման 2023 թվա¬կա¬նի ծախ¬¬¬¬սերը: Մեր կարծիքով ՀՀ ԿԲ-ին պահպանման ծախսերը տարիներ շարունակ եղել են ՀՀ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին ոչ համահունչ, չեն համապատասխանել դրա օրենսդրական առաքելությամբ նախատեսված գործառույթներին և արդյունավետությանը: Ըստ այդմ առաջարկում ենք ՀՀ ԿԲ աշխատակիցների միջի աշխատավարձի մակարդակը պահապանել առնվազն 2022 թ. մակարդակի վրա, կրճատել դրա անձնակազմն առնվազն 200 հաստիքով, կրճատել ծառայողական մեքնենաների քանակը առնվազն կիսով չափ:

Տեսնել ավելին