ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<Պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման

 

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

  Օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հետ կապված գործող <<Պաշտպանության մասին>> ու <<Զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մասին>> ՀՀ օրենքների վերանայման անհրաժեշտությամբ, որի շրջանակներում նպատակահարմար է գտնվել միավորել նշված օրենքները և դրանցով կարգավորվող հարաբերությունները սահմանել մեկ օրենքի տեսքով: Օրենքի նախագծի ներկայացմամբ ապահովվում է նաև ՀՀ կառավարության 2016թ. մարտի 10-ի թիվ 245-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 36-րդ և 37-րդ կետերի կատարումը:

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

   Գործող <<Պաշտպանության մասին>> ու <<Զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մասին>> ՀՀ օրենքներում սահմանված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության և զորահավաքային նախապատրաստության ու զորահավաքի հետ կապված հարաբերությունները սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետության կիսանախագահական կառավարման համակարգի շրջանակներում՝ համապատասխան գործընթացների կազմակերպման և ապահովման ուղղահայացը կառուցելով ՀՀ Նախագահի՝ որպես գերագույն գլխավոր հրամանատարի, իրավասությունների հիման վրա: ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել համապատասխան գործընթացները սահմանել խորհրդարանական կառավարման համակարգին համապատասխան: Բացի այդ, գործող օրենքներով կարգավորվող հարաբերությունները միավորվել են մեկ օրենքում` այն տրամաբանությամբ, որ զորահավաքային նախապատրաստությունը (խաղաղ ժամանակ) և զորահավաքը (պատերազմի ժամանակ) հանդիսանում են պետության պաշտպանության կազմակերպման անբաժանելի մաս, պաշտպանության կազմակերպման և պաշտպանությանը մասնակցության գործընթացում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, անկախ կազմակերպական իրավական ձևից կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիների գործունեությունը ներառում է նաև զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի շրջանակներում իրականացման ենթակա գործողությունների համալիրը:

 

 1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

   Բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է ՀՀ Սահմանադրության պահանջներին, ինչպես նաև արդի սպառնալիքներին համահունչ սահմանել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ապահովման իրավական հիմքերը, այդ գործընթացում հստակեցնել զինված ուժերի և այլ զորքերի, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտոնատար անձանց, անկախ կազմակերպական իրավական ձևից կազմակերպությունների և քաղաքացիների գործունեությունը:

 

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

    Օրենքի նախագծով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության կազմակերպման իրավական հիմքերը, պաշտպանության ոլորտում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտոնատար անձանց, զինված ուժերի և այլ զորքերի, անկախ կազմակերպական իրավական ձևից կազմակերպությունների գործունեությունը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելու գործընթացում քաղաքացիների իրավունքները և պարտականությունները, ինչպես նաև զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի անցկացման հետ կապված հարաբերությունները: Միաժամանակ, հաշվի առնելով ՀՀ Սահմանադրության պահանջները, օրենքի նախագծում ներառվել են քաղաքացիների զինապարտությունը և զինվորական հաշվառումը, այդ գործընթացում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, անկախ կազմակերպական իրավական ձևից կազմակերպությունների, դրանց պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիների պարտականությունները, քաղաքացիների պահեստազորային կցագրման և զորահավաքային ամրագրման հետ կապված հարաբերությունները

 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

      Օրենքի նախագիծը մշակվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

    Օրենքի նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է բարձրացնել խաղաղ և պատերազմի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ապահովման արդյունավետությունը, նպաստել <<Ազգ-Բանակ>> գաղափարախոսության ամբողջական իրացմանը:

 

 1. Այլ տեղեկություններ չկան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման մասին

 

 

Պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա ազդեցությունը

Ցուցանիշներ

ընթացիկ (n-րդ) տարի

Հաջորդող 3 տարիները

n +1

n +2

n +3

Ըստ n - րդ տարվա պետական բյուջեի 

 

փոխու-թյունը n - րդ տարվա պետական բյուջեի  համեմատ

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

1

2

3

4

5

6

1.Եկամուտներ

Չկա

-

-

-

-

1.1. պետական բյուջեի եկամուտներ

 

 

 

 

 

1.2. ՏԻՄ եկամուտներ

 

 

 

 

 

2. Ծախսեր

Չկա

-

-

-

-

2.1. պետական բյուջեի ծախսեր

 

 

 

 

 

 2.2. ՏԻՄ բյուջեի ծախսեր

 

 

 

 

 

3. Ֆիսկալ ազդեցության գնահատական

Չկա

-

-

-

-

3.1. պետական բյուջե

 

 

 

 

 

3.3. ՏԻՄ բյուջե

 

 

 

 

 

4. Եկամուտների և ծախսերի հաշվարկների մանրամասն ներկայացում (անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկայացվել հավելվածի տեսքով):

 

Չկա

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Եկամուտների գնահատում

4.2. Ծախսերի գնահատում

5.  Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

Չկա

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ

 

  Օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ նախատեսվում է ընդունել ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ և ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամաններ` օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում: Ներկայացման ենթակա ակտերի ցանկը և ժամանակացույցը կներկայացվի ՀՀ կառավարության 08.04.2004թ. N 541-Ն որոշման պահանջների համաձայն:

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի հրապարակային քննարկման ներկայացնելու վերաբերյալ

 

    Օրենքի նախագիծը տեղադրվել է իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման համար նախատեսված միասնական կայքում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  09.08.2017 - 25.08.2017

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Անվտանգություն

 • Նախարարություն

  Պաշտպանության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1644

Տպել