Հիշել նախագիծը

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավի¬ճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը:

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Տիգրան Ավետիսյան 18.05.2021 17:13:19 Գաղափարը շատ գովելի է, սակայն հաշվի չեն առնվել վերփորձաքննության արդյունքում հաշմանդամության կարգի փոփոխության (2-ից 3-րդ) դեպքում կարգավորումները։ Չի ընդունվել: Քաղաքացու կողմից արված առաջարկը կարգավորվում է այլ իրավական ակտով: