Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 4-Ի N 319-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Seda Khazaryan 05.05.2021 11:05:50 Բարեփոխումների նախագիծը միայն թե ավելի չխճճի գործընթացը։ Դա է միակ մտավախությունը Ընդունվել է ի գիտություն:
2 Անահիտ Խոսրովյան 08.05.2021 15:54:12 . Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թ. մարտի 4 –ի N319-Ն որոշման փոփոխության , / հիմք ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2021 թ. N161 – Ն որոշումը / , 1-ին կետի 2 -րդ ենթակետը շարադրված է ….. տվյալ հաստատության տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու օրվանից հաշված , առավելագույնը 70 աշխատանքային օր առաջ , բայց ոչ պակաս քան 66 աշխատանքային օր առաջ ընդունվում է տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղւի համար մրցույթ հայտարարելու մասին որոշում:Ըստ այս հաշվարկի գալիս է մի պահ,որ դպրոցն ունենում է 2 տնօրեն : Կարծում եմ,աշխատանքային օր չպիտի լինի,որովհետև անգամ 70 օր կամ ոչ պակաս 66 օր առաջ հաշվարկելիս, նորից ունենում ենք 5-6 օրվա անճշտություն ընտրված տնօրենի աշխատանքային պայմանագրի և գործող տնօրենի լիազորությունները դադարեցնելու միջև: Սխալ է նաև 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել Չներառելով դպրոցական արձակուրդները, արտակարգ և ռազմական դրության ժամանակահատվածը, որովհետև մրցույթի կազմակերպման գործընթացը կարող է համընկնել արձակուրդների ժամանակահատվածի հետ,որի ընթացքում հավակնորդները չեն կարող հանդիպել աշակերտական խորհրդի հետ: Ընդունվել է ի գիտություն
3 Volodya Zaxaryan 10.05.2021 23:34:25 Շատ ճիշտ որոշումա,Կարելիյա հունիսի մեկից մտցնել ուժի մեջ Որոշումներն ուժի մեջ մտնում են սահմանված կարգով շրջանառվելուց, բոլոր առաջարկները քննարկել-ամփոփելուց հետո, որը ժամանակ է պահանջում:
4 Անահիտ Բախշյան 18.05.2021 09:46:02 Նախագծի այս կետը՝ «13.1 Բոլոր հավակնորդների ծրագրերը համապատասխան խորհրդում քննարկվում են նույն օրը: Հավակնորդի հետ հանդիպմանը հատկացվող ժամանակը որոշվում է համապատասխան խորհրդը, հաշվի առնելով հավակնորդների թիվը` յուրաքանչյուր հավակնորդին հատկացնելով հավասար ժամանակ։» իրատեսական չէ, այն կախված է հավակնորդների թվից։ Եթե նրանց թիվը շատ լինի, ապա նույն օրը հնարավոր չի լինի բոլորին լսել, ապա՝ ընտրել։Անհրաժեշտ է նախագծում խելամտորեն ամրագրել ծնողական և մանկավարժական խորհուրդներում հավակնորդների հետ հանդիպմանը տրամադրվող ժամանակը և թեկնածուի ընտրության մեխանիզմը, որպեսզի այդ գործընթացը ձևական չդառնա։ Ո՞վ է իրականացնելու այդ գործընթացի վերահսկողությունն ու օրինականությունը։ Չէ՞ որ փաստորեն մանկավարժական և ծնողական խորհուրդներում է կատարվում տնօրենի ընտրությունը։ Ընդունվել է ի գիտություն: