Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծեր

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Լևոն Ղազարյան 05.08.2017 17:39:27 Առաջարկվում է «ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> օրենքի նախագծում նախատեսել նորմ, որով սահմանված փոփոխություններին հետադարձ ուժ կտրվի և այն կտարածվի նաև 2017 թվականի քնիչի թեկնածուների վրա։ Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել:
2 Վահե Գրիգորյան 06.08.2017 09:14:58 Առաջարկվում է <<Արդարադաըության ակադեմիայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծում սահմանել նորմ, որով հետադարձ ուժ կտրվի նախագծով փոփոխվող դրույթներին և այն կտարածվի նաև 2017 թ. քննիչի թեկնածուների վրա>>։ Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել:
3 Լիլիթ Բաղդասարյան 06.08.2017 10:05:56 Առաջարկվում է <<Արդարադատության ակադեմիայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծում սահմանել նորմ, որով հետադարձ ուժ կտրվի նախագծով փոփոխվող դրույթներին և այն կտարածվի նաև 2017 թ. քննիչի թեկնածուների վրա>>։ Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել:
4 Tigran Tonoyan 07.08.2017 10:12:42 Առաջարկվում է <<Արդարադաըության ակադեմիայի մասին Հհ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> Հհ օրենքի նախագծում սահմանել նորմ, որով հետադարձ ուժ կտրվի նախագծով փոփոխվող դրույթներին և այն կտարածվի նաև 2017 թ. քննիչի թեկնածուների վրա: Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել:
5 Կարեն Մանուկյան 08.08.2017 06:37:29 Առաջարկում եմ <<Արդարադաըության ակադեմիայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծում սահմանել նորմ, որով հետադարձ ուժ կտրվի նախագծով փոփոխվող դրույթներին և այն կտարածվի նաև 2017 թ. քննիչի թեկնածուների վրա>>: Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել:
6 Գոռ Դավթյան 09.08.2017 11:51:18 Առաջարկում եմ <<Արդարադաըության ակադեմիայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխությունների մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծում սահմանել նորմ, որով հետադարձ ուժ կտրվի նախագծով փոփոխվող դրույթներին և այն կտարածվի նաև 2017 թ. քննիչի թեկնածուների վրա: Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել:
7 Տարոն Ղարիբյան 09.08.2017 15:16:36 <<Արդարադաըության ակադեմիայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծում սահմանել նորմ, որով հետադարձ ուժ կտրվի նախագծով փոփոխվող դրույթներին և այն կտարածվի նաև 2017 թ. քննիչի թեկնածուների վրա>> Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել:
8 Տարոն Ղարիբյան 09.08.2017 15:17:29 <<Արդարադաըության ակադեմիայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծում սահմանել նորմ, որով հետադարձ ուժ կտրվի նախագծով փոփոխվող դրույթներին և այն կտարածվի նաև 2017 թ. քննիչի թեկնածուների վրա>> Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել:
9 Արփի Լազարյան 09.08.2017 15:30:07 Առաջարկվում է <<Արդարադատության ակադեմիայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> օրենքի նախագծում սահմանել նորմ, որով հետադարձ ուժ կտրվի նախագծով փոփոխվող դրույթներին և այն կտարածվի նաև 2017 թ. քննիչի թեկնածուների վրա>>։ Ընդունվել է ի գիտություն: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 22.09.2017թ. թիվ 01/9.2-17023/17 գրությամբ հայտնվել է նմանատիպ առաջարկի ոչ նպատակահարմար լինելու մասին, ինչից ելնելով վերը նշված առաջարկը չի ընդունվել: