Հիշել նախագիծը

Գտնվում է ՀՀ կառավարությունում

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ հիմնավորումը

 

 1. Անհրաժեշտությունը.

          Նախագիծն ընդունվում է <<Կրթության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ  հոդվածի 3-րդ, 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասերին և <<Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության  մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ և 6-րդ կետերին համապատասխան:

       2. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը.

        Ամբիոնները, բազային գիտահետազոտական լաբորա­տորիաները բարձր որակա­վորում ունեցող մասնագետներով համալրման, գիտական ներուժի զարգացման, գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման և դասախո­սական կազմի երիտասարդացման նպատակով՝ յուրաքանչյուր տարի ՀՀ գերատեսչություններից, ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից և գիտական կազմակերպություններից ստացված հայտերի հիման վրա ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն ըստ մասնագիտությունների, ՀՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների պետության կողմից նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ /անվճար/, առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտական կրթական ծրագրով տեղերը:

     Հայաստանի Հանրապետությունում 2021/2022 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ /անվճար/ տեղերն՝ ըստ մասնագիտությունների նախագծելիս հաշվի է առնվել.

 • ՀՀ կառավարության ծրագրով պետության համար առաջնային և կարևորություն ունեցող ոլորտները համապատասխան մասնագետներով ապահովելը, մասնավորապես տեղեր են հատկացվել՝ բնագիտական ոլորտին, տեխնիկական, առողջապահական և այլն:
 • բուհերի կամ գիտահետազոտական կազմակերպությունների ամբիոններում հիմնական աշխատողների /ըստ հաստիքացուցակի/ թվաքանակը, տարիքային շեմը /65-ից բարձր/, սովորող ասպիրանտների թիվը, ինչպես նաև անհրաժեշտ համապատասխան մասնագետների քանակը:
 • բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում մագիստրոսի բարձր առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտների թիվը, ինչպես նաև մասնագիտությունների թիվը, որոնցով բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ու գիտահետազոտական ինստիտուտները իրականացնում են ասպիրանտական կրթական ծրագիր:
 • նախկին տարիներին հատկացված տեղերի և փաստացի ընդունելության արդյունքների վերլուծությունը:

Մասնավորապես 2020/2021 ուսումնական տարում ՀՀ կառավարության որոշմամբ առկա ուսուցման ասպիրանտուրայի ընդունելության համար հատկացվել է  151 տեղ, որից 85-ը (56.28%-ը) տրամադրվել է բնական և տեխնիկական գիտություններին, 2021/2022 ուսումնական տարում ընդհանուր տեղերի թիվը մնացել է նույնը, սակայն ավելացել է բնական և տեխնիկական գիտություններին հատկացված տեղերի թիվը՝ կազմելով ընդհանուր տեղերի 63.5 %-ը:

2020/2021 ուսումնական տարում հեռակա ուսուցման ասպիրանտուրայի ընդունելության համար հատկացվել է 35 տեղ, որից 24-ը բնական և տեխնիկական գիտություններին, իսկ 2021/2022 ուսումնական տարում բնական և տեխնիկական գիտություններին հատկացվել է 28 տեղ և հումանիտար ու հասարակական գիտություններին 7 տեղ:

2021/2022 ուսումնական տարում այլ գերատեսչությունների և Արցախի Հանրապետության հայտերի հիման վրա հատկացվել են 8 առկա և 3 հեռակա անվճար ուսուցման տեղեր:

  

 3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը.

    Հետբուհական կրթության քաղաքականության թիրախային խնդիրներից են պետության համար առաջնային ու կարևորություն ներկայացնող բնագավառներում մասնագետների երիտասարդացումը, երիտասարդ մասնագետների կրթության շարունակականության ապահովումը, նրանց ներգրավումը գիտական աշխատանքներում, այդ ուղղություններով երկար տարիների ընթացքում ստեղծված բարձրակարգ գիտական դպրոցի պահպանումն ու հետագա զարգացման ապահովումը:

 

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Իրավական ակտի նախագիծը մշակվել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից:

 

5. Ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի կրթության շարունակականության սկզբունքը, ինչպես նաև  անձի՝ հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունքը՝ նպաստելով պետության համար առաջնահերթություն և կարևորություն ներկայացնող ոլորտներում հիմնարար ու կիրառական գիտական հետազոտություններ իրականացնելու համար  երիտասարդ մասնագետների համալրմանը:

 

 

 

 

 

Տեղեկանք

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

 

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման բյուջեների վրա ազդեցության մասին

 

Որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն սպասվում:

 

Տեղեկանք

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտեր ընդունելու անհրաժեշտություն չկա:
 2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը չի հակասում միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին:
 • Քննարկվել է

  18.03.2021 - 03.04.2021

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 5616

Տպել

Առաջարկներ`

Lusine Stepanyan

02.04.2021

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հանդես է գալիս որպես ոլորտային միակ սպեցիֆիկ բուհը, որտեղ կրթվում և կերտվում են սպորտի, ֆիզիկական դաստիարակության և առողջ ապրելակերպի մասնագետները։ Ուստի։շատ կարևոր է բուհի ռազմավարական ծրագրի շրջանակում բացահայտել և զարգացնել նաև գիտական պոտենցիալը։ այս նպատակով պահանջվող ասպիրանտական տեղերը համարվում են անհրաժեշտ և արդիական հատկապես Գ.00.09 և ԺԹ.ՕՕ.Օ1դասիչներով։

Դավիթ Խիթարյան

26.03.2021

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամում կրթվում և պատրաստվում են սպորտի, ֆիզիկական դաստիարակության, առողջ ապրելակերպի ոլորտների տարբեր մասնագետներ՝ այդ թվում նաև կինեզիստներ, ում գործունեությունը հիմնվում է բժշկակենսաբանական գիտությունների գիտելիքի վրա, մասնավորապես մարդու ֆիզիոլոգիական օրինաչափությունների և մեխանիզմների իմացության։ Միևնույն ժամանակ «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ»–ը միակ մասնագիտացված բուհն է, որի տեսլականը և առաքելությունը կայանում է սպորտի և սպորտը սպսարկող ոլորտների մասնագետների պատրաստումը։ Ուստի և՛ բուհի զարգացման, և՛ սպորտի զարգացման համար անհրաժեշտ ենք համարում հետբուհական կրթության շարունակականությունը վերոնշյալ ուղղությամբ։

Գագիկ Բադադյան

22.03.2021

Ասպերանտական կրթությունը գիտության և կրթության երկարաժամկետ և ռազմավարական զարգացման հիմքն է, քանի որ առանց գիտությամբ զբաղվողների գիտության գոյության մասին անգամ խոսելն անիմաստ է, իսկ տեղերի նման ծավալով կրճատումը հարցականի տակ է դնում երկարաժամկետ զարգացման հնարավորությունները: Ենթադրելի և հասկանալի է, որ նմանատիպ կրճատման պատճառը բյուջետային ծանրաբեռնվածության նվազեցումն է, սակայն այս գնով նվազեցումը դժվար թե ճիշտ լինի, կարելի էր ընդամենը բակալավրի և մագիստրատուրայի անվճար տեղերը կրճատել մի քանիսով, դրա հաշվին պահպանել ասպերանտական կրթության դեպքում առնվազն նախորդ տարիների քաղաքականությունը: Մասնավորեցնեմ խնդիրը ՀՊՏՀ օրինակով․ այս նախագծով բուհին տրվել է ընդամենը 5 տեղ /այդ թվում՝ 1-ը ԱՀ քաղաքացի/, այն դեպքում, երբ 2019-20թթ․ համար միայն 02 դասակարգչի դեպքում էր տրվել 5 տեղ, նմանատիպ փոփոխությունների համար ներկայացված հիմնավորումը բավարար չէ:

Տեսնել ավելին