Հիշել նախագիծը

«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1091-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Հակոբ Կիրակոսյան 27.12.2020 16:20:49 Սույն ծրագրի շահառուների համար հաստատված է միայն գործարքներ կատարել Արդշինբանկի հետ։ ՀՀ տարածքում գործող կառուցապատող ընկերություները չեն համագործակցում Արդշինբանկի հետ, բացառությամբ Միկշին ընկերության (Երազ թաղամաս), ինչն էլ դժգոհություներ է առաջացրել ծրագրի շահառու դարձած շրջանում։ Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում 1. 2020 թվականին ծրագրի շահառու դարձած զինծառայողներին տրված տեղեկանքի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2021 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, քանի որ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը բարձրացել է, ինչի պատճառով էլ բնակարաների գները թանկացել են։ 2.Ծրագրի շահառուներին հնարավորություն ընձեռնել գործարքներ կատարել ՀՀ-ում գործող այլ բանկերի հետ։ 1. Ծրագիրը գործելու է նաև 2021թ. համար առանձին և ծրագրին մասնակցելու ցանկություն ունեցող զինծառայողները կարող են այն իրացնել 2021թ. ծրագրի շրջանակներում: 2. Ծրագրի մասնակից բանկն ընդունվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից` որպես ծրագրի պայմաններին համաձայնություն տված բանկ: Այլ բանկերի կողմից ծրագրի պայմանների ընդունման դեպքում որևէ խոչընդոտ չկա նրանց ներգրավման համար: Փոփոխություն կատարված չէ: Փոփոխություն կատարված չէ:
2 Artyom Martirosyan 30.12.2020 20:13:05 Սույն ծրագրի շահառուների համար հաստատված է միայն գործարքներ կատարել Արդշինբանկի հետ։ ՀՀ տարածքում գործող կառուցապատող ընկերություները չեն համագործակցում Արդշինբանկի հետ, բացառությամբ Միկշին ընկերության (Երազ թաղամաս), ինչն էլ դժգոհություներ է առաջացրել ծրագրի շահառու դարձած շրջանում։ Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում 1. 2020 թվականին ծրագրի շահառու դարձած զինծառայողներին տրված տեղեկանքի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2021 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, քանի որ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը բարձրացել է, ինչի պատճառով էլ բնակարաների գները թանկացել են։ 2.Ծրագրի շահառուներին հնարավորություն ընձեռնել գործարքներ կատարել ՀՀ-ում գործող այլ բանկերի հետ։ 1. Ծրագիրը գործելու է նաև 2021թ. համար առանձին և ծրագրին մասնակցելու ցանկություն ունեցող զինծառայողները կարող են այն իրացնել 2021թ. ծրագրի շրջանակներում: 2. Ծրագրի մասնակից բանկն ընդունվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից` որպես ծրագրի պայմաններին համաձայնություն տված բանկ: Այլ բանկերի կողմից ծրագրի պայմանների ընդունման դեպքում որևէ խոչընդոտ չկա նրանց ներգրավման համար: Փոփոխություն կատարված չէ: Փոփոխություն կատարված չէ: