Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն օբյեկտների ցանկերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 1008-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«____»_______ 2020 թվականի N ______-Ն

 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի N 1008-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 «Ոստիկանության մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկերը՝ համաձայն հավելվածի:

 1. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկերը հաստատելու մասին» N 1008-Ն որոշումը:
 2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` կատարված հաշվարկների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածով նախատեսված պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պետական պահպանությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսավորելու վերաբերյալ:
 3. Սահմանել, որ՝

1) Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածով նախատեսված պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պետական պահպանությունը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին.

2) պետական պահպանության ենթակա են նաև այն օբյեկտները, որոնցում իրականացվող գործունեությունների լիցենզավորման կարգերով նախատեսված է պետական պահպանության մասին ուղղակի պահանջ:

3) Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից պահպանության ենթակա կարևորագույն նշանակության օբյեկտների և լիցենզավորված կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պետական պահպանության պայմանագրեր են կնքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ, իսկ պետական պահպանության համար նախատեսված վճարները ուղղվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

 1. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածով նախատեսված պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և կազմակերպությունների շենքերում ու շինություններում, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտներում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետություն կենտրոնական բանկի, անցագրային ռեժիմի կանոնակարգմանն ուղղված փաստաթղթերը նախապես համաձայնեցվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության հետ:
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

              վարչապետ                                                                                  Ն.Փաշինյան

 

 

                                                                                                            -------  --------  2020

                                                                                                                    ք.Երևան

 

    «Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020թ. -------ի

«        »-ի թիվ -------Ն որոշման

 

 

ՑԱՆԿԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ

 

N

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1.     

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի շենք

2.     

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն (2-րդ և 3-րդ մասնաշենքեր)

3.    

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության շենք

4.    

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության շենք (հասցե՝ փ. Աբովյան 9)

5.    

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք՝ հարակից շինություններով

6.    

Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայության շենք

7.     

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի շենքեր

8.    

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության շենք

9.    

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության շենք

10.  

Երևան քաղաքի դատախազության շենք

11.   

Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և մարզերի դատախազությունների շենքեր

12.  

Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կենտրոնական և կայազորների զինվորական դատախազությունների շենքեր

13.  

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ք. Երևան, Մովսես խորենացի 3, 7, 7ա շենքեր

14.  

Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության շենք

15.  

Հայաստանի Հանրապետության ջրային կոմիտեի շենք

16.  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության շենք

17.  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության շենք

18.  

Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի շենք

19.  

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենք

20. 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի շենք

21.  

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենք

22.  

Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի շենք

23. 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի շենք

24. 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի շենք

25. 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի շենք

26. 

«Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ

27.  

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի շենք

28.                 

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի շենքեր (ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2)

29. 

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ենթակայությանը հանձնված «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

30.                 

Միգրացիոն ծառայության շենք  (ք. Երևան)

31.  

«Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ

32. 

Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի շենք

33.                 

Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի շենք ք. Երևան Բյուզանդ 1/3 (երկու հենակետ)

34.                 

Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի շենք ք. Երևան Կոմիտաս 35/2 (երկու հենակետ)

35.                 

Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի շենք Միկոյան 7 (մեկ հենակետ)

36.                 

Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի շենք Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի ուսանողական 10 (մեկ հենակետ)

37. 

Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի շենք Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Թումանյան 26 (մեկ հենակետ)

38.                 

Սոցիալական ապահովության ծառայության գլխամասային գրասենյակ (Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Նալբանդյան 13, 0010)

39.                 

Երևանի քաղաքապետարանի երկու մասնաշենքեր

40.                 

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ

41.  

«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ

42. 

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (ք. Երևան)

43.                 

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ

44.                 

Կարեն Դեմիրճյանի այրու բնակարան

45.                 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ (Մատենադարան)

46.                 

Հայաստանի ազգային գրադարան

47. 

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

48.                 

Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

49.                 

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղ` Սիսիանի պատկերասրահ

50.                 

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղ` Հրազդանի պատկերասրահ

51.  

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղ` Մարտունու պատկերասրահ

52. 

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղ` ակադեմիկոս Հ. Բունիաթյանի անվան Գավառի պատկերասրահ

53.                 

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ

54.                 

Հայաստանի պատմության թանգարան

55.                 

«Ն. Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ

56.                 

Ռուսական արվեստի թանգարան

57. 

«Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ

58.                 

«Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ

59.                 

«Ե. Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ

60.                 

«Հ. Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ

61.  

«Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ

62. 

«Էրեբունի» թանգարան

63.                 

«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի Շենգավիթի և Կարմիր բլրի մասնաճյուղերի շենքեր

64.                 

«Երևանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ

65.                 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

66.                 

«Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

67. 

«Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան» ՀՈԱԿ (ք. Դիլիջան)

68.                 

«Հրազդանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

69.                 

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղ` «Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց-թանգարան» (ք. Էջմիածին)

70. 

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղ` «Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

71.  

«Սարդարապատի հուշահամալիր, հայոց ազգագրության և ազատզգրական պայքարի ազգային թանգարան» ՊՈԱԿ

72.  

«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն» ՊՈԱԿ

73. 

«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղ` Դիլիջանի ժողովրդական արվեստի թանգարան

74. 

«Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

75. 

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ (մասնաշենքեր)

76. 

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի ԿՖՖՓԱՊ-ի մասնաճյուղ

77.  

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի Արարատի մարզային մասնաճյուղ

78.                 

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի Լոռու մարզային մասնաճյուղ

79. 

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի Կոտայքի մարզային մասնաճյուղ

80.                 

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի Շիրակի մարզային մասնաճյուղ

81.  

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական կենտրոն (ՀՀ Արագածոտնի մարզի, Կարբի համայնքի 1-ին փողոցի 4-րդ նրբանցք թիվ 56)

82.                 

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

83.                 

ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն 

84.                 

«Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ (Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 68, 0069)

85.                 

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ

86.                 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք

87.                 

«Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

88.                

«Ա. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

89.                 

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ) 

90.                 

«Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբարատորիա» (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) հիմնադրամ, ք. Երևան, Ալիխանյան Եղբայրներ 2

91.  

Երևանի Կապույտ մզկիթ

92. 

ՀՀ կենտրոնական բանկն իր տարածքային ստորաբաժանումներով և գլխավոր գրասենյակից դուրս գտնվող կառուցվածքային ստորաբաժանումներով

 

N

ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

 

93.                 

Կիևյան մեծ կամուրջ

94.                 

Հաղթանակի կամուրջ

95.                 

Դավթաշենի կամուրջ

96.                 

Դիլիջանի թունել՝ Մ-4

97. 

Պուշկինի թունել՝ Մ-3

98.                 

Նալբանդի թունել՝ Մ-7

99.                 

Ջերմուկ քաղաքի կամուրջ՝ Հ-43

100.               

Այրում-Ախթալա հատվածի թունելը` 5 սրահով

101.                

Ալավերդի-Սանահին սրահ

102.               

Սանահին-Քոբեր սրահ

 

103.               

Քոբեր-Թումանյան 2 թունել, 3 սրահ

 

104.               

Թումանյան-Շահալի 2 սրահ

 

105.               

Շահալի-Փամբակ 1 թունել, 2 կամուրջ

106.               

Փամբակ-Վանաձոր թունել

107.               

Ղալթաղչի-Ջաջուռ թունել և սրահ

108.              

Աբովյան-Եղվարդ-Աշտարակ ավտոճանապարհի՝ Հրազդան գետի վրայի կամուրջ՝ Հ-6

109.               

Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի՝ Ձորագետ գետի վրայի կամուրջ՝ Մ-3

110.                

Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի՝ Քասախ գետի վրայի կամուրջ՝ Մ-1

111.                 

Ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական վտանգավոր օբյեկտներ՝ Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոց

112.                

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ պայթուցիկ նյութերի արդյունաբերական արտադրամաս (ք. Քաջարան)

113.                

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ պայթուցիկ նյութերի ծախսման պահեստ (ք. Քաջարան)

114.                

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ պայթուցիկ նյութերի կենտրոնական պահեստներ (ք. Կապան)

115.                

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ երկաթուղային արտադրամասի նավթամթերքների պահատեղեր (ք. Կապան)

116.                

«Չաարատ Կապան» ՓԲԸ պայթուցիկ նյութերի կենտրոնական պահեստ (Շահումյանի անվան հանքի հյուսիսային տեղամաս)

117.                

«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ պայթուցիկ նյութերի ծախսման պահեստ (ք. Ագարակ)

118.               

«Թեղուտ» ՓԲԸ պայթուցիկ նյութերի պահեստ (Լոռու մարզ)

119.                

«Ռոսնեֆտ-Արմենիա» ՓԲԸ Արարատի մարզի Սուրենավան համայնք

120.               

«ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ Ցիանիդի պահեստ Արարատի ոսկու վերամշակման գործարանի տարածք 

 

121.                

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ

122.               

«Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում» ՓԲԸ

123.               

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ (ք. Երևան)

124.               

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի «Էներգակապ» մ/ճ (ք.Երևան, Մալխասյանց 2)

125.               

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի Պահուստային կարգավարական կենտրոն (ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող 50/21)

126.               

Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀՐԱԶՋԷԿ) ԲԲԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Գործարանային փողոց 1

127.               

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ-ի Հրազդան-5 էներգաբլոկ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Գործարանային փողոց 1

128.               

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ

129.               

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ

130.               

«ՔոնթուրԳլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ

131.                

Գազի ստորգետնյա պահեստարաններ և դրանց սպասարկման կառույցներ (Աբովյանի ԳՍՊԿ, Կոտայքի մարզ, գ.Պտղնի, 21 փողոց, շին. 15)

132.               

Երևան-1 Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Բ թաղամաս1-ին փ. Թիվ 1/2

133.               

Երևան-2 ք. Երևան, Նուբարաշեն համայնք, Նուբարաշենի 12 փ թիվ 23/4

134.               

Ջրվեժ (Երևան-3) Կոտայքի մարզ, գ. Ձորաղբյուր, Օրբիտա փ. թիվ 1

135.               

Երևան -4  Արարատի մարզ, գ. Խաչփար

136.               

Գյումրի-1  Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի

137.               

Գյումրի-2   Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի

138.              

Վանաձոր-1 Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր

139.               

Վանաձոր -2 (Տարոն)  Լոռու մարզ, գ. Դարպաս

140.               

Էջմիածին ք. Էջմիածին, գայի փ թիվ 6/1

141.                

Կապան Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Կավարտ թաղամաս

142.               

Արարատ Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Վեդի, թիվ 1 նրբ. Թիվ 3

143.               

Արզնի Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրեղավան, Ապակեգործ թաղամաս, թիվ 7/1

144.               

Հրազդան-1 ք. Հրազդան, Շահումյան փ.

145.               

«Պրոֆեսոր Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

146.               

«Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ

147.               

«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

148.              

«Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի ուժեղացված հսկողության և դատահոգեբուժական փորձաքննության բաժանմունքներ

149.               

«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ (ք. Երևան)

150.               

ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Ռեֆերենս լաբորատոր կենտրոն» մասնաճյուղ, հասցե՝ ք.Երևան, Նոր-Նորք, Դ. Մալյան փողոց 37

151.                

ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Լոռի» մասնաճյուղ, հասցե՝ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բաթումի փողթց 3Ա մասնաշենքեր

152.               

ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տավուշ» մասնաճյուղ, հասցե՝ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Վ. Տերյան փողոց 12

153.               

ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Գեղարքունիք» մասնաճյուղ, հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, Զ. Անդրանիկի փողոց 13

154.               

ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Սյունիք» մասնաճյուղ, հասցե՝ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Շինարարների փողոց 1 փորձագիտական կենտրոն

155.               

ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Շիրակ» մասնաճյուղ, հասցե՝ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շիրակացի փողոց թիվ 64

Ջրամբարներ

156.               

Ապարանի

157.               

Հալավարի

158.              

Սևաբերդի

159.               

Դավիթ Բեկի

160.               

Ջողազի

161.                

Հախումի

162.               

Տավուշի

163.               

Այգեձորի

164.               

Կառնուտի

165.               

Մանթաշի

166.               

Վարդաքարի

167.               

Սառնաղբյուրի

168.              

Հերհերի

169.               

Արփի լճի

170.               

Թավշուտի

171.                

Ազատի

172.               

Զանգակատան

173.               

«Արփա-Սևան» ջրային թունելի 3 տեղամասեր

174.               

Մարմարիկի ջրամբար (Կոտայքի մարզ)

175.               

«Վեդիի» ջրամբար (գ.Դաշնաքար)

176.               

Արտաշատի ջրանցքի գլխամասային հիդրոհանգույց  (ք. Երևան)

Արագածոտնի մարզ՝

177.               

Աշտարակի N 1 օրվա կարգավորող ջրամբար

178.               

Աշտարակի N 2 օրվա կարգավորող ջրամբար

179.               

Չլկանների կապտաժ

180.              

Եզնակի օրվա կարգավորող ջրամբար

181.               

Եզնակի պոմպակայան

182.               

Ղազարավանի կապտաժ

Արարատի մարզ՝

183.              

Վեդու օրվա կարգավորող ջրամբար

184.              

Արևշատի օրվա կարգավորող ջրամբար

185.              

Արարատյան 1.2 պոմպակայան

186.              

Երասխի ՕԿՋ

Արմավիրի մարզ՝

187.               

Շահումյանի օրվա կարգավորող ջրամբար

188.              

Արմավիրի օրվա կարգավորող ջրամբար

189.              

Մյասնիկյանի օրվա կարգավորող ջրամբար

Գեղարքունիքի մարզ՝

190.               

Սևանի N 1 օրվա կարգավորող ջրամբար

191.                

Գոմաձորի օրվա կարգավորող ջրամբար

192.               

Հացառատի պոմպակայան

193.               

Միդեյի Դարի օրվա կարգավորող ջրամբար

Լոռու մարզ՝

194.               

Ստեփանավանի օրվա կարգավորող ջրամբար

195.               

Տաշիրի օրվա կարգավորող ջրամբար

196.               

Սպիտակի օրվա կարգավորող ջրամբար-1

197.               

Սպիտակի օրվա կարգավորող ջրամբար-2

Կոտայքի մարզ՝

198.              

Կենտրոնական օրվա կարգավորող ջրամբար

199.               

Հարավային օրվա կարգավորող ջրամբար

200.              

«Եղվարդ» ՕԿՋ (Կոտայքի մարզ)

201.               

«Չիմաններ սանիտարական գոտի» (Կոտայքի մարզ)

202.              

Ջրվեժի

203.              

Մհուբի

204.              

Ձորաղբյուրի

205.              

Քասախի

Շիրակի մարզ՝

206.              

Արթիկի 1 օրվա կարգավորող ջրամբար

207.              

Արթիկի 3 օրվա կարգավորող ջրամբար

Սյունիքի մարզ՝

208.              

Օրվա կարգավորող ջրամբար-1

209.              

Օրվա կարգավորող ջրամբար-2

210.               

Օրվա կարգավորող ջրամբար-3

211.                

Բաղաբերդի օրվա կարգավորող ջրամբար-1

212.               

Շինարարների օրվա կարգավորող ջրամբար-2

213.               

Սեթենց կապտաժ

214.               

Մեղրիի օրվա կարգավորող ջրամբար

215.               

Շաքեի կապտաժ

Վայոց ձորի մարզ՝

216.               

Ոստանի օրվա կարգավորող ջրամբար-3

217.               

Սառնաղբյուրի օրվա կարգավորիչ ջրամբար

218.               

Ջրասարի կապտաժ

219.               

Ջերմուկի օրվա կարգավորող ջրամբար

Տավուշի մարզ՝

220.              

Քարքարուտի օրվա կարգավորող ջրամբար,

221.               

Հունուտի օրվա կարգավորող ջրամբար

222.               

Բլդանի ջրամբարների մաքրման կայան

223.              

Անապատի օրվա կարգավորող ջրամբար

Երևան

224.              

«Քանաքեռ-Զեյթուն» ՕԿՋ

225.              

«Ծիծեռնակաբերդի» ՕԿՋ

226.              

«Ջամբուլի» ՕԿՋ

227.               

«Նուբարաշեն» ՕԿՋ

228.              

«Սարի Թաղի» ՕԿՋ

229.              

« Երևանի Աէրացիա կայան» (ԿՄԿ կոյուղու մաքրման կայան)

230.              

«Խարբերդ-1» ՕԿՋ

231.               

«Խարբերդ-2» ՕԿՋ

232.              

Էլեկտրալամպերի

233.              

Քանաքեռի (ներքին)

234.              

Քանաքեռի (վերին)

235.              

Կովկասյան

236.              

Աբովյան պուրակի

237.              

Դավթաշենի (ներքին)

238.              

Դավթաշենի (վերին)

239.              

Կաթի կոմբինատի

240.              

Լուկաշինի

241.               

Կիլիկիայի

242.              

Արարատյան

243.              

Խարբերդի

244.              

Արին Բերդի

245.              

Դինամոյի

246.              

Մարաշի

Խմելու ջրի աղբյուրներ`

247.              

Արարատյան 3-4

248.              

Գառնու

249.              

Կաթնաղբյուրի

250.              

Արզնու

251.               

Արզական

252.              

Գյումուշի

253.              

Ապարանի

254.              

Շոր-Շորի

255.              

Առինջի

256.              

Ծարավաղբյուրի

257.              

Ձորաղբյուրի

258.              

Երևանի ՀԷԿ-ի

Կապտաժային կառուցվածքներ, պոմպակայաններ, մաքրման կայաններ, արտեզյան հորեր

259.              

Աշտարակի ՕԿՋ-3  ք. Աշտարակ

260.              

Սաղմոսավանի կապ   գ. Սաղմոսավան

261.               

Կարբիի խորքային /պ/կ  գ. Կարբի

262.              

Թալին ՕԿՋ ք. Թալին

263.              

Կենտաղբյուր կապ.   գ. Կարմրաշեն

264.              

Նո809 աղբյուր կապ.   Գ. Կարմրաշեն

265.              

Զովասարի կապ.   գ. Զովասար

266.              

Ուրցաձորի ՕԿՋ  գ. Ուրցաձոր

267.              

Խարբերդի ՕԿՋ   գ. Խարբերդ

268.              

Գառնի 1 և  2 ջրաղբյուրներ գ. Գառնի

269.              

Գառնի 3 և  4 աղբյուրներ  գ. Գառնի

270.              

Քաղցրաշեն ՕԿՋ գ. Քաղցրաշեն

271.               

Ավզնոցի ՕԿՋ  ք. Գավառ

272.               

Ծակ-Քարի պ/կ գ. Ծակքար

273.              

ՕԿՋ-1 ք. Ճամբարակ

274.              

Սպիտակ ջուր ՕԿՋ ք. Իջևան

275.              

Գետահովիտի ՕԿՋ ք. Իջևան

276.              

Թաղթա ՕԿՋ  ք. Դիլիջան

277.               

Գոլովինո ՋՄԿ  ք. Դիլիջան

278.              

Բռուկանց  ՕԿՋ   ք.  Բերդ

279.              

Նոյեմբերյանի ՕԿՋ-5  ք. Նոյեմբերյան

280.              

Նոյեմբերյանի ՕԿՋ-1  ք. Նոյեմբերյան

281.               

Ղազարավանի խ.հ գ. Ղազարավան

282.              

Բազմաղբյուրի կապ.   Գ. Բազմաղբյուր

283.              

Բազմաղբյուրի խ.հ. գ. Բազմաղբյուր

284.              

Ագարակ – Կոշ 2-րդ աստիճանի պոմպակայան   գ. Կոշ

285.              

Մանթաշ ՋՄԿ գ. Փոքր Մանթաշ

286.              

Փ. Մանթաշ ՕԿՋ  գ. Փ. Մանթաշ

287.              

Տուֆաշենի ՕԿՋ գ. Տուֆաշեն

288.             

Գեղանիստի ՕԿՋ գ. Գեղանիստ

289.              

Հայկասարի ՕԿՋ   գ. Հայկասար

290.              

 

291.               

 

292.              

 

293.              

 

294.              

 

295.              

 

296.              

 

297.              

 

298.              

 

299.              

 

300.              

 

301.               

 

302.              

 

303.              

 

304.              

 

305.              

 

306.              

 

307.              

 

308.             

 

309.              

 

310.               

 

311.                

 

312.               

 

313.               

 

314.               

 

315.               

 

316.               

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ենթակայաններ

317.               

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Շահումյան 2, ք. Երևան, Տիչինայի 207

318.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Զովունի, ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս, Եղվարդի խճուղի 22/3

319.               

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Հաղթանակ, ք. Երևան, ՐաՖֆու 111/7

320.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Մարաշ, ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ զանգված, Վիլնյուս փողոց

321.               

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Արարատ 2, Արարատի մարզ, ք. Արարատ

322.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Եղեգնաձոր, ք. Եղեգնաձոր, Անդրանիկի 39

323.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Լիճք, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք

324.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Կամո, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Կամո, Սայադյան 113

325.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Չարենցավան, Չարենցավանից 4 կմ դեպի Վարդավանք

326.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Գյումրի 2, ք. Գյումրի, Ղարսի խճուղի 25

327.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Աշնակ, ք. Թալին, Գայի փողոց 77

328.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Շինուհայր, Սյունիքի մարզ, Տաթև համայնք, Գորիսյան խճուղի 1

329.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Ալավերդի 2, գ. Սանահին-Ակներ

330.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Վանաձոր 2, ք. Վանաձոր, Թևոսյան 2

331.               

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Վանաձոր 1, ք. Վանաձոր, Դեմիրճյան -1ա

332.              

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Ագարակ ՓԿ, Սյունիքի մարզ, գյուղ Կարճևան, Արդյունաբերական -1

 

 

 • Քննարկվել է

  10.12.2020 - 25.12.2020

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Անվտանգություն

 • Նախարարություն

  Ոստիկանություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 855

Տպել

Առաջարկներ`

««Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ»» ՍՊԸ

10.12.2020

Կարծում ենք, որ Նախագծի Հավելվածի 132-144-րդ կետերում անհրաժեշտ է նշել, որ խոսքը վերաբերում է գազաբաշխիչ կայաններին

Տեսնել ավելին