Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 29-Ի N 867 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Հայկուհի Խաչատրյան 18.09.2020 16:27:25 Բարև Ձեզ դեմ եմ ։ Եթե նույն գործունեությունն է ծավալելու ապա կողմ է ։ Դեղատան լիցենզիան ծննդատուն բացելու հետ ի՞նչ կապ ունի ։ Չի ընդունվել «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` այլ վայրում ևս գործունեության համար լիցենզավորվելու դեպքում, լիցենզավորված անձը զբաղվում է տվյալ լիցենզիայով նախատեսված նույն գործունեությամբ:
2 Հայկուհի Խաչատրյան 18.09.2020 16:51:41 Դեղատան լիցենզիայով , ո՞նց կարող է ծննդատուն բացել ։ Չի ընդունվել «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` այլ վայրում ևս գործունեության համար լիցենզավորվելու դեպքում, լիցենզավորված անձը զբաղվում է տվյալ լիցենզիայով նախատեսված նույն գործունեությամբ:
3 Հայկուհի Խաչատրյան 18.09.2020 18:45:31 Նույն յաջողությամբ 1 լիցենզիայից զրկելուց , բոլորը զրկեք ։ Չի ընդունվել Լիցենզիայի գործողության դադարեցման կամ կասեցման որոշումը վերաբերում է կոնկրետ տվյալ լիցենզիային: