Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի 710-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

                                                                                                                                                                                                               N ________Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 3-Ի N 710-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության մարմիններում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների լրավճարների դեպքերը, չափերը և վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 710-Ն որոշման 4-րդ հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) «Ա» բաժնի վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Ա) ոստիկանության համակարգ (բացառությամբ ոստիկանության զորքերի, օպերատիվ փնտրողական վարչության, Երևան քաղաքի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակի, պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի)»:

2) «Գ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

Գ) ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակ

NN

ը/կ

Խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին

մակարդակ

(0-2 տարի)

2-րդ

մակարդակ

(2-5 տարի)

3-րդ մակարդակ

(5-10 տարի)

4-րդ

մակարդակ

(10-15 տարի)

5-րդ

մակարդակ

(15-20 տարի)

6-րդ

մակարդակ

(20-25 տարի)

7-րդ մակարդակ

(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

-

-

-

-

-

-

-

2

4

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

4

39

Գնդապետ

-

-

-

-

-

-

-

5

38

-

-

-

-

-

-

-

6

37

-

-

-

-

-

-

-

7

36

-

-

-

-

-

-

-

8

35

-

-

-

-

-

-

-

9

34

-

-

-

-

-

-

-

10

33

-

-

-

-

-

-

-

11

32

-

-

-

-

-

-

-

12

31

Փոխգնդապետ

-

-

-

-

-

-

-

13

30

-

-

-

-

-

-

-

14

29

-

-

-

-

-

-

-

15

28

-

-

-

-

-

-

-

16

27

7,365

7,365

7,365

7,365

7,365

17,040

19,772

17

26

-

-

-

-

-

-

-

18

25

-

-

-

-

-

-

-

19

24

Մայոր

-

-

-

-

-

-

-

20

23

7,225

7,225

7,225

7,225

7,225

7,225

7,225

21

22

-

-

-

-

-

-

-

22

21

5,696

5,696

5,696

5,696

5,696

5,696

5,696

23

20

-

-

-

-

-

-

-

24

19

Կապիտան

-

-

-

-

-

-

-

25

18

-

-

-

-

-

-

-

26

17

5,889

5,889

5,889

5,889

5,889

25,818

28,279

27

16

5,644

5,644

5,644

5,644

5,644

5,644

5,644

28

15

-

-

-

-

-

-

-

29

14

-

-

-

-

-

-

-

30

13

Ավագ լեյտենանտ

-

-

-

-

-

-

-

31

12

5,593

5,593

5,593

5,593

5,593

23,912

25,986

32

11

Լեյտենանտ

-

-

-

-

-

-

-

33

10

5,509

5,509

5,509

5,509

8,384

33,412

36,081

34

9/5

Ավագ ենթասպայական պաշտոններ

-

-

-

-

-

-

-

35

9/4

-

-

-

-

-

-

-

36

9/3

10,891

9,291

10,349

10,480

10,351

24,189

22,997

37

9/2

-

-

-

-

-

-

-

38

9/1

-

-

-

-

-

-

-

39

8/6

Ենթասպայական պաշտոններ

15,732

17,086

18,441

21,995

22,149

34,504

34,197

40

8/5

-

-

-

-

-

-

-

41

8/4

-

-

-

-

-

-

-

42

8/3

-

-

-

-

-

-

-

43

8/2

-

-

-

-

-

-

-

44

8/1

-

-

-

-

-

-

-

45

7/3

Ավագի պաշտոններ

29,937

31,572

36,350

36,265

38,281

54,054

55,287

46

7/2

-

-

-

-

-

-

-

47

7/1

-

-

-

-

-

-

-

48

6/5

Ավագ սերժանտի պաշտոններ

-

-

-

-

-

-

-

49

6/4

34,961

35,994

37,622

40,399

43,276

60,939

62,818

50

6/3

-

-

-

-

-

-

-

51

6/2

-

-

-

-

-

-

-

52

6/1

-

-

-

-

-

-

-

53

5/5

Սերժանտի պաշտոններ

39,783

40,794

41,804

43,657

46,534

65,542

67,395

54

5/4

-

-

-

-

-

-

-

55

5/3

-

-

-

-

-

-

-

56

5/2

-

-

-

-

-

-

-

57

5/1

-

-

-

-

-

-

-

58

3/6

Շարքային պաշտոններ

-

-

-

-

-

-

-

59

3/5

-

-

-

-

-

-

-

60

3/4

-

-

-

-

-

-

-

61

3/3

-

-

-

-

-

-

-

62

3/2

-

-

-

-

-

-

-

63

3/1

-

-

-

-

-

-

-

»

3) «Դ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

                 

Դ) ՀՀ ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գունդ

 

NN

ը/կ

Խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

 

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ մակարդակ
(25
և ավելի տարի)

 

1

3

Գեներալական կազմ

-

-

-

-

-

-

-

 

2

4

-

-

-

-

-

-

-

 

3

5

-

-

-

-

-

-

-

 

4

39

Գնդապետ

-

-

-

-

-

-

-

 

5

38

-

-

-

-

-

-

-

 

6

37

-

-

-

-

-

-

-

 

7

36

8,989

8,989

8,989

8,989

8,989

8,989

8,989

 

8

35

-

-

-

-

-

-

-

 

9

34

-

-

-

-

-

-

-

 

10

33

-

-

-

-

-

-

-

 

11

32

-

-

-

-

-

-

-

 

12

31

Փոխգնդապետ

-

-

-

-

-

-

-

 

13

30

-

-

-

-

-

-

-

 

14

29

7,413

7,413

7,413

7,413

7,413

7,413

7,413

 

15

28

-

-

-

-

-

-

-

 

16

27

7,365

7,365

7,365

7,365

7,365

17,348

20,080

 

17

26

-

-

-

-

-

-

-

 

18

25

7,294

7,294

7,294

7,294

7,294

7,294

7,294

 

19

24

Մայոր

-

-

-

-

-

-

-

 

20

23

7,225

7,225

7,225

7,225

7,225

7,225

7,225

 

21

22

7,011

7,011

7,011

7,011

7,011

7,011

7,011

 

22

21

5,696

5,696

5,696

5,696

5,696

5,696

5,696

 

23

20

-

-

-

-

-

-

-

 

24

19

Կապիտան

-

-

-

-

-

-

-

 

25

18

-

-

-

-

-

-

-

 

26

17

-

-

-

-

-

-

-

 

27

16

5,644

5,644

5,644

5,644

5,644

5,644

5,644

 

28

15

-

-

-

-

-

-

-

 

29

14

-

-

-

-

-

-

-

 

30

13

Ավագ լեյտենանտ

-

-

-

-

-

-

-

 

31

12

5,593

5,593

5,593

5,593

5,593

5,593

5,593

 

32

11

Լեյտենանտ

-

-

-

-

-

-

-

 

33

10

5,509

5,509

5,509

5,509

5,509

11,115

13,190

 

34

9/5

Ավագ ենթասպայական պաշտոններ

-

-

-

-

-

-

-

 

35

9/4

-

-

-

-

-

-

-

 

36

9/3

10,891

9,291

10,349

10,480

10,351

24,189

22,997

 

37

9/2

-

-

-

-

-

-

-

 

38

9/1

-

-

-

-

-

-

-

 

39

8/6

Ենթասպայական պաշտոններ

15,732

17,086

18,441

21,995

22,149

34,504

34,197

 

40

8/5

-

-

-

-

-

-

-

 

41

8/4

-

-

-

-

-

-

-

 

42

8/3

-

-

-

-

-

-

-

 

43

8/2

-

-

-

-

-

-

-

 

44

8/1

-

-

-

-

-

-

-

 

45

7/3

Ավագի պաշտոններ

29,395

31,572

36,350

36,265

38,281

51,297

53,313

 

46

7/2

-

-

-

-

-

-

-

 

47

7/1

-

-

-

-

-

-

-

 

48

6/5

Ավագ սերժանտի պաշտոններ

-

-

-

-

-

-

-

 

49

6/4

32,667

34,845

37,622

40,399

43,276

56,553

59,231

 

50

6/3

-

-

-

-

-

-

-

 

51

6/2

-

-

-

-

-

-

-

 

52

6/1

-

-

-

-

-

-

-

 

53

5/5

Սերժանտի պաշտոններ

35,926

38,103

40,880

43,657

46,534

59,812

62,489

 

54

5/4

-

-

-

-

-

-

-

 

55

5/3

-

-

-

-

-

-

-

 

56

5/2

-

-

-

-

-

-

-

 

57

5/1

-

-

-

-

-

-

-

 

58

3/6

Շարքային պաշտոններ

-

-

-

-

-

-

-

 

59

3/5

-

-

-

-

-

-

-

 

60

3/4

-

-

-

-

-

-

-

 

61

3/3

-

-

-

-

-

-

-

 

62

3/2

-

-

-

-

-

-

-

 

63

3/1

-

-

-

-

-

-

-

 

                 

»

 

                                       

 

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                                                     Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

                                                                                          «          » ______________ 2020թ.

                                                                                                                 Ք. Երևան                  

 • Քննարկվել է

  30.07.2020 - 14.08.2020

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Հասարակական կարգի պահպանություն, հասարակական անվտանգության ապահովում և համայնքային ոստիկանություն, Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն

 • Նախարարություն

  Ոստիկանություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1009

Տպել