Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ «ՀՀՇՆ 52-01- «ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Ավետիք Ղուլյան 27.07.2020 15:20:58 Տվյալ Նորմատիվ փաստաթղթով ամբողջությամբ արգելվում է ոչ մետաղական ամրանների կիրառումը բետոնե կոնստրուկցիաներում: Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ-ում չկա գործող նորմատիվ բազա ոչ մետաղական ամրանների կիրառման համար, անհրաժեշտ է տվյալ փաստաթղթով դրանց կիրառումը հիմնավորել իսկ առանձին, կոմպոզիտային ամրանների համար նորմատիվային փաստաթուղթ մշակելուց հետո նոր նշել, որ այն պետք է հաշվարկվի համապատասխան ձևով: Տվյալ օրինակը անընդունելի է: Սույն շինարարական նորմերը չեն արգելում ոչ մետաղական ամրանների կիրառումը, այլ միայն սահմանում են, որ նորմերի դրույթները նախատեսված են պողպատե ամրաններով երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների նախագծման համար: Ինչ վերաբերում է ոչ մետաղական ամրանների կիրառմանը, ապա այդ հարցը պետք է կարգավորվի մեկ այլ նորմատիվ փաստաթղթով: Փոփոխություն չի կատարվել:
2 <<ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ 28.07.2020 11:11:27 Խնդրում եմ ներկայացնել ակադեմիական հիմնավորումները ։ Շինարարական նորմերի հաշվարկային դրույթները հիմնված են ներկայումս ՀՀ-ում գործող նորմերում առկա հաշվարկային տեսությունների վրա: Առկա հաշվարկային եղանակները և մեթոդները լրամշակվել են` հաշվի առնելով վերջին տարիներին տարբեր երկրներում լայն տարածում ստացած մոտեցումները, օրինակ՝ ներմուծվել են բետոնի և ամրանի ոչ գծային դիագրամները, որոնք կիրառվում են գլխավորապես երկրորդ խումբ սահմանային վիճակով հաշվարկների ժամանակ և այլն: Փոփոխություն չի կատարվել: