Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 1-Ի N626-Լ ԵՎ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 16-Ի N 650–Լ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 <«Արազա» ԲՀԿ 12.08.2019 17:05:18 Այս որոշումն կարող է լուրջ բարելավում ապահովել Հաշմանդամություն ունեցող անձան կյանքում, սակայն մենք այսօր խնդիր ունենք ոչ միայն այդ հարցում այլ առավել խնդրահարույց է դարձել հաշմանդամության կարգ ստանալու առկա չափորոշիչների հարցը: Կառավարության որոշման նախագիծը հաշմանդամության կարգ տալու գործընթացին չի առնչվում: Ըստ էության <<Արազա>> ԲՀԿ-ի առաջարկը վերաբերում է այլ իրավական ակտի նախագծին և թյուրիմացաբար է կցվել <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N626-L և 2019 թվականի մայիսի 16-ի N650-L որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին>> կառավարության որոշման նախագծին: