Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»ՀՀ օրենքի և այլ օրենքների նախագծեր

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Գևորգ Մալխասյան 03.07.2019 13:52:39 Իմ կարծիքով ոչ անհրաժեշտ տեխնիկական աշխատանք է կատարվել, որ միայն ավելորդ ծանրաբեռնելու է ՀՀ կառավարության ու ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատանքները: Եթե առանց նշված փոփոխության խնդիրներ կարող էին առաջանալ, ապա դրանք արդեն իսկ պետք է որ մի քանի ամիս առաջացած լինեին: Ընդունվել է ի գիտություն