Հիշել նախագիծը

«ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՒ ՄԻ ՇԱՐՔ ԱՅԼ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Armen Akopyan 19.03.2019 01:17:46 Ինչպես գիտենք Համահայկական բանկը ձեռնարկությունների զարգացման բանկ է, որը հիմնադրվել է որպես բաց բաժնետիրական ընկերություն:Ըստ շրջանարվող լուրերի ՀՀ Կենտրոնական բանկը նախատեսված 30 մլրդ դրամից 7,5 մլրդ դրամ է ներդրել Համահայկական բանկի կանոնադրական կապիտալում: Այսպիսով,առաջարկում եմ լինել թափանցիկ և հստակեցնել ներդրումային ֆոնդի ակտիվները։ Միաժամանակ առաջարկում եմ «Հայաստանի ներդրողների ակումբ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդը միաձուլել մասնագիտացված ֆոնդին։ Սա Հայաստանում նոր տեսակի ֆինանսական կառույց է, որի նպատակն է իրականացնել արտահանմանը միտված մասնավոր ձեռնարկությունների ներդրումային ծրագրերի երկարաժամկետ ֆինանսավորում՝ հավաքագրելով անհրաժեշտ ֆինանսավորման միջոցները զարգացմանն ուղղորդված ներքին և արտաքին տարբեր աղբյուրներից: Առաջարկն ընդունվել է ի գիտություն։ Փոփոխություններ չեն կատարվել։
2 Տիգրան Սարաֆյան 20.03.2019 11:57:50 լուծարելն ավելի ճիշտ կլիներ, դրա օգուտը երկիրը չի տեսել, և ինչ է օգուտ է տալու այսուհետ որպես ֆոնդ, չկա հիմնավոր բացատրություն