Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Արտակ Քյուրումյան 24.11.2018 14:00:39 Ինչու է հարկավոր այս օրենքի նախագիծը, եթե նույն օրը, 2018թ. նոյեմբերի 15-ին հանրային քննարկման է ներկայացվել նաև «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը: Չի ընդունվել: Ինչպես կարելի է նկատել, նախագծով առաջարկվում է վերանայել «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հարկային արտոնություններից օգտվելու համար նախատեսված 9 մլն. դրամի շեմը՝ այն 2019 թվականի համար սահմանելով 20 մլն. դրամ: Միաժամանակ, ինչպես հայտնի է քննարկման ներկայացված՝ «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգի ներքո միավորել ինքնազբաղված անձանց հարկման համակարգը և ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման համակարգը և սահմանել, որ միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգից կարող են օգտվել այն կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք, որոնց նախորդ տարվա կամ ընթացիկ տարվա իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 20 մլն. դրամի շեմը: Արդյունքում, ՀՀ հարկային օրենսգրքում առաջարկվող վերոնշյալ փոփոխություններն ընդունելու դեպքում կստացվի, որ «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հարկային արտոնություններից օգտվող անձինք 2020 թվականի հունվարի 1-ից շարունակելու են օգտվել հարկային արտոնությունից, սակայն ոչ թե 9 մլն. դրամ, այլ արդեն 20 մլն. դրամ իրացման շրջանառության պայմաններում: Հետևաբար, այս նախագծի նպատակը շատ պարզ է. միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգի համար առաջարկվող 20 մլն. դրամի շեմը կիրառել 2019 թվականի ընթացքում դեռևս գործող՝ «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հարկային արտոնություններից օգտվող անձանց նկատմամբ: Այս առումով ընդգծենք, որ նույն տրամաբանությամբ «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով առաջարկվում է վերանայել նաև ընտանեկան ձեռնարկատիրության համար նախատեսված 18 մլն. դրամի շեմը՝ այն 2019 թվականի համար սահմանելով 20 մլն. դրամ:
2 Արտակ Քյուրումյան 24.11.2018 19:55:31 Առաջարկում եմ օրենքը ուժը կորցրած ճանաչել 2019թ. հունվարի 1-ից: Եթե ՀՀ կառավարությունը եկել է այն եզրակացության, որ ինքնազբաղված անձանց դեպքում լավագույն լուծումը «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» ՀՀ օրենքը ուժը կորցրած հայտարարելն է, ինչու դա անել 2020թ. հունվարի 1-ից, այլ ոչ թե 2019թ. հունվարի 1-ից, տալով դրա համար անհրաժեշտ մնացած բոլոր կարգավորումները: Չի ընդունվել: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քննարկման ներկայացված նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է հարկման համակարգերում կատարել խորքային փոփոխություններ՝ առավել նպատակահարմար է, որպեսզի այդ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնեն հաշվետու տարվա սկզբից, այլապես հաշվետու տարվա կեսից նման փոփոխությունների կիրառությունը հարկային հաշվառման տեսանկյունից բավականին լուրջ խնդիր է ստեղծելու: