Police

Drafts

In the title
Draft development authority
Type
03.02.2023 18.02.2023
«Քաղաքացիական և ծառայողական զենքերի հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Նախագծի ընդունման դեպքում կապահովեն «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքի պահանջները, մասնավորապես՝ կսահմանվի քաղաքացիական և ծառայողական զենքերի հաշվառման կարգը՝ միասնական էլեկտրոնային շտեմարանում և թղթային տարբերակով։
1 400
30.01.2023 14.02.2023
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1301-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Նախագծով կատարվող փոփոխություններով որոշումը կհամապատասխանեցվի «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքի դրույթներին:  
0 397
30.01.2023 14.02.2023
«Հատուկ կանոնադրական խնդիրներ իրականացնող իրավաբանական անձանց կողմից ժամանակավոր օգտագործման համար ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանությունից մարտական զենքի առանձին տեսակներ ստանալու կարգը, հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց կողմից ժամանակավոր օգտագործման համար ծառայողական զենք ստանալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀկառավարության որոշման նախագիծը Նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվի ծառայողական և ձեռքի մարտական հրաձգային զենքի շրջանառությունը և դրա հետ կապված հարաբերությունները, հատկապես, զենքի համապատասխան տեսակների ստանալու կարգը հատուկ կանոնադրական խնդիրներ իրականացնող իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց կողմից։
0 446
25.01.2023 09.02.2023
«ՀՀ կառավարության 2002 թ. սեպտեմբերի 12-ի թիվ 1556-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «ՀՀ կառավարության 2010 թ. սեպտեմբերի 9-ի N 1182-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերը Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ.՝ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ. Նախագիծը ռազմավարական փաստաթղթերից չի բխում։Նախագիծը մշակվել է ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» և «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների կիրարկումն ապահովող միջոցառումները հաստատելու մասին» թիվ 1562 որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի։  
0 407

Under development

Discussed 20.01.2023 - 04.02.2023

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1359-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Նախագծով առաջարկվում է ինկասացիոն կազմակերպությունների աշխատողների կողմից օգտագործվող զենքի տեսակներից հանել «ազդանշանային զենքը» և «գազային՝ ատրճանակ և ռևոլվեր» և վերջիններիս կողմից օգտագործվող զենքի տեսակները լրացնել «մարտական՝ ձեռքի մարտական հրաձգային» զենքով, ինչպես նաև որոշման նախաբանում կատարել փոփոխություններ նոր իրավական հիմքը ունենալու կապակցությամբ։
0 505

Under development

Discussed 20.01.2023 - 04.02.2023

«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2004 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 435-Ն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 7-ի «Հայաստանի հանրապետության վարչապետի կողմից զենքով պարգևատրման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2001 թվականի N 861 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 435-Ն որոշումըուժը կորցրածճանաչել։Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածը հստակ կանոնակարգված է ՀՀ վարչապետի կողմից զենքով պարգևատրման հետ կապված իրավահարաբերությունները, ուստի նույն հարաբերությունները կարգավորող կառավարության որոշման անհրաժեշտությունը բացակայում է։
0 537

Under development

Discussed 17.01.2023 - 01.02.2023

«Հրաձգարաններին ներկայացվող շենքային, տեխնիկական, տնտեսական, անվտանգության այլ պահանջները, ինչպես նաև ուսումնական, սիրողական, սպորտային վարժանքների, հրաձգության և տակտիկական պարապմունքների, մրցումների անցկացման պահանջները սահմանելու, հրաձգության հրահանգիչների ուսուցմանը ներկայացվող պահանջները և հրաձգության հրահանգիչների համար քննություն հանձնելու կարգը, հրաձգության հրահանգչի որակավորման տրամադրման, որակավորումից զրկելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ներքին գործերի նախարարի հրամանի նախագիծը: Նախագծի ընդունման դեպքում կապահովեն «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքի պահանջները, մասնավորապես՝ կսահմանվեն հրաձգարաններին ներկայացվող շենքային, տեխնիկական, տնտեսական, անվտանգության պահանջները, ինչպես նաև ուսումնական, սիրողական, սպորտային վարժանքներ, հրաձգության և տակտիկական պարապմունքների, մրցումների անցկացման, հրաձգության հրահանգիչների ուսուցմանը ներկայացվող պահանջները, հրաձգության հրահանգիչների համար քննություն հանձնելու կարգը, ինչպես նաև հրաձգության հրահանգչի որակավորման տրամադրման, որակավորումից զրկելու դեպքերն և կարգը։
17 823

Under development

Discussed 17.01.2023 - 01.02.2023

«Զենքի հարդարման լիցենզավորման կարգը, լիցենզիա ստանալու հայտի և լիցենզիայի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Նախագծի ընդունման դեպքում կկարգավորվեն զենքի հարդարման լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները, կհաստատվեն զենքի հարդարման լիցենզիա ստանալու մասին հայտի, ինչպես նաև զենքի հարդարման լիցենզիաների ձևերը՝ համաձայն հավելվածների:
0 587

Under development

Discussed 16.01.2023 - 31.01.2023

«Հրաձգարանի գործարկման լիցենզավորման կարգը, լիցենզիա ստանալու հայտի և լիցենզիայի ձևերը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը «Հրաձգարանի գործարկման լիցենզավորման կարգը, լիզենզիա ստանալու հայտի և լիցենզիայի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում կկարգավորվեն հրաձգարանի գործարկման լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները, կսահմանվեն հրաձգարանի գործարկման լիցենզիա ստանալու մասին հայտի, ինչպես նաև հրաձգարանի գործարկման լիցենզիաների ձևերը՝ համաձայն հավելվածների:
4 679