Add to favourites

Under development

«ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունմամբ փախստականներին կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ տրամադրելու հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով  կսահմանվի իրավական հիմք, ապահովելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի «Փախստականին, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի իրավունք ստացած անձին տրվող կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի նկարագիրը և փաստաթուղթը տալու կարգը հաստատելու մասին» N 1417-Ն որոշման մեջ համապատասխան փոփոխությունների և լրացումների կատարումը՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթերի տրամադրման շարունակականությունն ապահովելու և փախստականների իրավունքներն արդյունավետորեն իրացնելու նպատակով։

 • Discussed

  10.02.2023 - 26.02.2023

 • Type

  Law

 • Area

  Constitutional and administrative legislation

 • Ministry

  Police

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3393

Print