Add to favourites

«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը

«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ավելացած արժեքի հարկի գծով առաջացած պարտավորությունների մարում:

  • Discussed

    19.03.2018 - 04.04.2018

  • Type

    Decision

  • Area

    Agriculture

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3696

Print

Suggestions

Գոհար Հովսեփյան

26.03.2018

Առաջարկում եմ պատրաստել և շրջանառել համապատասխան իրավական ակտի նախագիծ, որով «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի շրջանակներում կնքվելիք դրամաշնորհային պայմանագրերը հետագայում կազատի ավելացված արժեքի հարկից

See more