Add to favourites

ՏԿԵ նախարարի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 11-ի N 06-Ն հրամանի մեջ լրացումներ կատարելու մասին» հրամանի նախագիծ

Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպես հայտնի է առկա են խմելու, տեխնիկական և հանքային ստորերկրյա ջրերի բազմաթիվ հանքավայրեր և երևակումներ, սակայն դրանց առանձնահատկությունների և բնական պայմանների ուսումնասիրմանը ներկայացվող պահանջները հանրապետությունում բացակայում են։ Մինչ այժմ խմելու, տեխնիկական և հանքային ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերը ուսումնասիրվել են կիրառելով նախկին ԽՍՀՄ հրահանգները և մասնագիտական գիտելիքները, սակայն որպես ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ դրանց բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս պետական ընդերքաբանական փորձաքննության իրականացման ժամանակ կատարված աշխատանքների արժանահավատությունը գնահատել մեկ միասնական մոտեցմամբ։

 • Discussed

  11.06.2024 - 27.06.2024

 • Type

  Order

 • Area

  Energy and natural resources

 • Ministry

  Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 599

Print