Add to favourites

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ծրագրում ներառնվել են 19 միջոցառումներ, որոնց իրականացման արդյունքում ակնկալվում է`

 • Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վիճակի բարելավում,
 • լճի և դրա ջրհավաք ավազանի էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության պահպանություն և կենսապաշարների կայուն օգտագործման բարելավում,
 • ապօրինի կառուցված շենք-շինությունների ապամոնտաժում,
 • կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում և կառուցում,
 • ռեկրեացիայի արդյունավետ զարգացում,
 • «Սևան» ազգային պարկի կառավարման համակարգի կատարելագործում,
 • Տարածքային զարգացման սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի մշակում և իրականացում և այլն:
 • Discussed

  03.06.2024 - 24.06.2024

 • Type

  Decision

 • Area

  Agriculture, Nature protection, Territorial administration and development, Water economy, Inspection system

 • Ministry

  Ministry of Environment

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1194

Print