Add to favourites

«Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթ

Սույն օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է լրացումներ կատարել «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» և «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքներում, որով նախատեսվում է՝

1) սահմանել պաշտպանական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների հասկացությունը, ինչպես նաև պաշտպանական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանկը հաստատելու իրավասություն վերապահել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։

2) լիազորել ՀՀ կառավարությանը սահմանելու ռազմական դրության ժամանակ պաշտպանական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների  օգտագործման, պահպանման, վերականգնման կարգը, ինչպես նաև երևթևեկության սահմանափակումների առանձնահատկությունները։

3) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածը լրացնել նոր մասերով՝ սահմանելով, որ ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների պաշտպանական գոտիներում և բնակավայրերի սահմանների միջով անցնող տարանցիկ հատվածներում կառուցապատվող օբյեկտները ընդհանուր օգտագործաման ավտոմոբիլային ճանապարհներին միացնելու համար գանձվում է վճար՝ ավտոճանապարհների սեփականատերերի հետ կառուցապատվող շինությունը ավտոմոբիլային ճանապարհներին միացնելու համար կնքվող պայմանագրի հիման վրա: Նշված օբյեկտները ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներին միացնելու համար թույլտվության ստացման կարգը և գանձվող վճարի չափը կսահմանի ՀՀ կառավարությունը։

 • Discussed

  31.05.2024 - 30.06.2024

 • Type

  Law

 • Area

  Transport, Road traffic safety

 • Ministry

  Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 669

Print

Suggestions

Գեղամ Վլասյան

08.06.2024

Ձեր յուրաքանչյուր մշակած օրենք տրամաբանությունից զուրկ է , նույնիսկ օրենքներ ունեք որի հետ առնչվող անձը հայտնվում է փակուղում։ Նմանօրինակ օրենքի հետ որպես անձամբ բախված անձ դիմել եմ համապատասխան նախարարությանը , ԱԺ մի շարք իշխող ուժի պատգամավորների , և անպատասխան։ Նրանք իրենց օրենքների պես են ` ոչ գործունյա։ Եթե խելքը գլխին մի մասնագետ ունեք , որը կապ կհաստատի ինձ հետ, պատրաստ եմ փոխանցել կառավարության կողմից մշակած մի շարք հիմար օրենքներ , որոնք մեր կյանքը դժոխքի են վերածում։

Կարեն Առաքելյան

31.05.2024

Նման առաջարկություններ իրականացնելուց առաջ ցանկալի կլինի տեղադրել հին օրենքը և դրան զուգահեռ նոր օրենքը։ Իսկ ինչ վերաբեվում է առաջարկվածին, ապա այն թույլ է տալիս կառուցապատման հնարավորություն ունեցող կոնտինգենտի տարանջատում։ «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածում սահմանումները հստակեցված են և դրանք պետք է ուղղակի խստինս պահպանվի։ Հետագայում չնախատեսված խնդիրներից զերծ մնալում համար անրաժեշտ է իրականացնել գոյություն ունեցող և նոր կաֆուցվող ճանապարհների համար հստակ կառուցապատման գոտու սահման և անկախ կառուցվող օբյեկտի նշանակությունից չի կարող թույլատրվոլ որևէ կառուցապատում։ Համաձայն Հհգործող նորմատիվային պահանջների միացումները պետք է իրականացնել առանձին արագացման և դանդաղեցման գոտիներով՝ կախված տվյալ օբյեկտ մուտք գործող ավոմոբիլների քանակից։ Առաջարկվող փոփոխությունը կարելի է դիտարկել կոմպլեքս միջոցներ, անհատական միջոցներ և խմբակային միջոցներով։ Միացումների համար նախատեսվող հավելյալ գումարները կհանգեցնի սեփական սեկտորի կամ կառուցապատողների կողմից լիրացուցիչ դժգոհությունների և ուղղակի կարող է հարվածել գոյություն ունեցող բիզնեսին; Ձեր կողմից նախատեսվող առաջարկություններով հնարավոր է ստիպել գործող բիզնեսին բարելավել մոտեցման ճանապարհի պարամետրները՝ լավացնելով անվտանգության միջոցառումները;

Կարեն Առաքելյան

31.05.2024

Նման առաջարկություններ իրականացնելուց առաջ ցանկալի կլինի տեղադրել հին օրենքը և դրան զուգահեռ նոր օրենքը։ Իսկ ինչ վերաբեվում է առաջարկվածին, ապա այն թույլ է տալիս կառուցապատման հնարավորություն ունեցող կոնտինգենտի տարանջատում։ «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածում սահմանումները հստակեցված են և դրանք պետք է ուղղակի խստինս պահպանվի։ Հետագայում չնախատեսված խնդիրներից զերծ մնալում համար անրաժեշտ է իրականացնել գոյություն ունեցող և նոր կաֆուցվող ճանապարհների համար հստակ կառուցապատման գոտու սահման և անկախ կառուցվող օբյեկտի նշանակությունից չի կարող թույլատրվոլ որևէ կառուցապատում։ Համաձայն Հհգործող նորմատիվային պահանջների միացումները պետք է իրականացնել առանձին արագացման և դանդաղեցման գոտիներով՝ կախված տվյալ օբյեկտ մուտք գործող ավոմոբիլների քանակից։ Առաջարկվող փոփոխությունը կարելի է դիտարկել կոմպլեքս միջոցներ, անհատական միջոցներ և խմբակային միջոցներով։ Միացումների համար նախատեսվող հավելյալ գումարները կհանգեցնի սեփական սեկտորի կամ կառուցապատողների կողմից լիրացուցիչ դժգոհությունների և ուղղակի կարող է հարվածել գոյություն ունեցող բիզնեսին; Ձեր կողմից նախատեսվող առաջարկություններով հնարավոր է ստիպել գործող բիզնեսին բարելավել մոտեցման ճանապարհի պարամետրները՝ լավացնելով անվտանգության միջոցառումները;

See more