Կրթության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը/նվա­զեցմանը ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ:

 • Discussed

  27.12.2017 - 11.01.2018

 • Type

  Programme

 • Area

  Education and science

 • Ministry

  Ministry of Education and Science

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2390

Print

Suggestions

Կրթական Քաղաքացիական Նախաձեռնության Համակարգող Խումբ

10.01.2018

Առաջարկում ենք ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր կոռուպցիոն ռիսկերի խումբ՝ 1. Խթանել դպրոց-ծնողներ համագործակցության ձևերը, ակտիվացնել համապատասխան հարթակներն ու խորհուրդները (ծնողների, մանկավարժների, աշակերտների և մանկավարժների մասնակցությամբ), ստեղծել այդ նպատակով մոնիտորինգի մեխանիզմներ։ Վերը նշված խորհուրդների միջոցով խթանել քննարկումների մշակույթը՝ հարցերի վերհանման և տեղում լուծման եղանակները։ - Ստեղծել ծնողների կողմից բողոքների և առաջարկությունների ներկայացման համակարգ - Քարտեզագրել դրամահավաքի և անհավասար վերաբերմունքի դեպքերն ու կատարել համապարփակ վերլուծություն - Դպրոցների կառավարման խորհուրդներում կրթության և գիտության նախարարության միջոցով ներգրավել տվյալ համայնքներում ակտիվ և շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին - Լիարժեք ուսումնասիրել շահերի բախման դեպքերը։ Դրանք դասակարգել ըստ տնօրինության կողմից դիրքի չարաշահման, գիտելիքի և հմտությունների փոխանցմանը հակասող երևույթների՝ առևտրայնացման, կուսակցականացման, ռազմականացման և կրոնականացման դրդապատճառների։ Կատարել համապարփակ վերլուծություն։ - Ապահովել տվյալ նախակրթարանի, դպրոցի և բուհի հանրային միջոցների հաշվին ֆինանսական հոսքերի թափանցիկությունն ու հանրամատչելի լինելը, բոլոր քաղաքացիների կողմից դրանց ծանոթանալու հնարավորությունը։ Մինչ այժմ տեղադրված նախահաշիվներն ու հաշվետվությունները լիարժեք չեն և լուրջ հաշվապահական սխալներ են պարունակում։ Ապահովել դրանց ստուգելիությունը իրականում կատարված ծախսերի տեսանկյունից։ - Մի շարք այլ հարցերի անդրադարձել ենք Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության հիմնական հարցադրումներում, որոնք ուղարկվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը։ Հղումը՝ https://www.facebook.com/download/preview/780748555417518

Վահրամ Սողոմոնյան

10.01.2018

- Խթանել դպրոց-ծնողներ համագործակցության ձևերը, ակտիվացնել համապատասխան հարթակներն ու խորհուրդները (ծնողների, մանկավարժների, աշակերտների և մանկավարժների մասնակցությամբ), ստեղծել այդ նպատակով մոնիտորինգի մեխանիզմներ։ Վերը նշված խորհուրդների միջոցով խթանել քննարկումների մշակույթը՝ հարցերի վերհանման և տեղում լուծման եղանակները։ - Ստեղծել ծնողների կողմից բողոքների և առաջարկությունների ներկայացման համակարգ - Քարտեզագրել դրամահավաքի և անհավասար վերաբերմունքի դեպքերն ու կատարել համապարփակ վերլուծություն - Դպրոցների կառավարման խորհուրդներում կրթության և գիտության նախարարության միջոցով ներգրավել տվյալ համայնքներում ակտիվ և շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին - Լիարժեք ուսումնասիրել շահերի բախման դեպքերը։ Դրանք դասակարգել ըստ տնօրինության կողմից դիրքի չարաշահման, գիտելիքի և հմտությունների փոխանցմանը հակասող երևույթների՝ առևտրայնացման, կուսակցականացման, ռազմականացման և կրոնականացման դրդապատճառների։ Կատարել համապարփակ վերլուծություն։ - Ապահովել տվյալ նախակրթարանի, դպրոցի և բուհի հանրային միջոցների հաշվին ֆինանսական հոսքերի թափանցիկությունն ու հանրամատչելի լինելը, բոլոր քաղաքացիների կողմից դրանց ծանոթանալու հնարավորությունը։ Մինչ այժմ տեղադրված նախահաշիվներն ու հաշվետվությունները լիարժեք չեն և լուրջ հաշվապահական սխալներ են պարունակում։ Ապահովել դրանց ստուգելիությունը իրականում կատարված ծախսերի տեսանկյունից։ - Մի շարք այլ հարցերի անդրադարձել ենք Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության հիմնական հարցադրումներում, որոնք ուղարկվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը։ Հղումը՝ https://www.facebook.com/download/preview/780748555417518 Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող խմբի անունից

Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ Հայաստան

10.01.2018

Հակակոռուպցիոն ծրագրի 28-րդ ռիսկի վերաբերյալ ցանկանում ենք նշել, որ Բարձրագույն կրթության մասին նախորդ օրենքը ներառում էր նաև հետբուհական կրթության ոլորտի օրենսդրական կարգավորումներ, մինչդեռ Բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքի նախագիծը նմա կարգավորումներ չի ներառում: Հետևաբար, հետբուհական կրթության օրենսդրական կարգավորումների բացը՝ Բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենբքի ընդունումից հետո, կարող է և պետք է դիտարկվի որպես կոռուպցիոն ռիսկ: Ուստի, առաջարկում ենք այս ծրագրում ներառել հետևյալ բովանդակության նոր կոռուպցիոն ռիսկ. 28՛. Հետբուհական կրթության ոլորտի օրենսդրական կարգավորումների բացակայություն: Խնդրի բովանդակություն. Տես՝ առաջին պարբերություն Գործողություններ՝ Ընդունել Հետբուհական կրթության մասին օրենք կամ Բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքի նախագծում ներառել հետբուհական կրթության ոլորտի կարգավորումներ պարունակող բաժին՝ համապատասխան հոդվածներով:

See more