Add to favourites

Ոստիկանության կողմից քաղաքացիներին ծառայությունների մատուցման ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված գործողությունների նախնական ծրագիր

Ոստիկանության կողմից քաղաքացիներին ծառայությունների մատուցման ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված գործողությունների նախնական ծրագիր   

 • Discussed

  25.12.2017 - 10.01.2018

 • Type

  Programme

 • Area

  Justice, Healthcare, Security, Education and science, State revenue

 • Ministry

  Police

Public discussion

27.12.2017 18:53

press@police.am

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3777

Print

Suggestions

Անկախ Վերլուծական Կենտրոն

29.12.2017

Ծրագիրը համալրել նոր 21-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ. Հաշվի առնելով, որ ՃՈ-ը հանդիսանում է ոչ թե պատժող, վարչական տույժի միջոցներ կիրառող, բյուջեն համալրող մարմին, այլ ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները պահպանելու ուղղությամբ կանխարգելող, խախտումները ծնող պատճառները բացահայտող, վերլուծող և այդ պատճառները վերացնելու ուղղությամբ միջոցառումներ մշակող և իրականացնող մարմին, առաջարկվում է. 1. Ոստիկանության կամ այլ կայքում պարբերաբար տեղադրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները և պատահարները երթևեկության մասնակիցների կողմից, այդ թվում նաև հետիոտների` նշելով տեղը, հոդվածը, նույն տեղում խախտումների հաճախականությունն ու քանակը, վերլուծության արդյունքում` խախտումները պատահարներ առաջացնող կամ նպաստող կամ չկանխարգելող պատճառները, խախտումների և պատահարների քանակը նվազեցնելու ուղղությամբ ծրագրված միջոցառումների բովանդակությունը, արդյունքները: 2. Նույն վայրում խախտումների կամ պատահարների հաճախականության և քանակի չնվազող դինամիկայի դեպքում իրականացնել ադմինիստրատիվ պատասխանատվության միջոցներ պատասխանատու պաշտոբատար անձանց նկատմամբ:

Անկախ Վերլուծական Կենտրոն

29.12.2017

Առաջարկվում է Ծրագրի 9-րդ կետը համալրել հետևյալ բովանդակությամբ. Որոշ դեպքերում երթևեկության նշանների կամ գծանշումների անհարկի կամ ոչ ճիշտ տեղադրումը, որոշ նշանների կամ ցուցանակների կամ լուսարձակների բացակայությունը կամ ոչ տեսանելի տեղադրումը կարող են առաջացնել ոչ միայն անհարմարություն և ծուղակ երթևեկության մասնակիցների համար, այլ որոշ դեպերում կարող են ստեղծել վթարային վիճակ: Նման դեպքերի օպերատիվ բացահայտման և անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման նպատակով առաջարկվում է ստեղծել ինտերնետային հարթակ, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է տեղադրել իր առաջարկությունը կամ դիտողությունը վերը նշված հարցերի վերաբերյալ:

See more