Add to favourites

«ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1621-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախագծով նախատեսվում է սահմանել՝

1) արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից անդամ պետություններին վերապահված նորմերը․

2) արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման աղբյուրները․

3) արտաքին առևտրի վիճակագրության վարման համար համապատասխան ցուցանիշները․

4) արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության տվյալների հրապարակման պարբերականությունն ու կարգը․

5) արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համար համապատասխան ձևերը․

6) հատուկ մաքսային վիճակագրության վարման կարգը։

 • Discussed

  11.09.2023 - 26.09.2023

 • Type

  Decision

 • Area

  State revenue

 • Ministry

  State Revenue Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1353

Print