Add to favourites

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Օրենքի ընդունումը հնարավորություն կընձեռնի միջին մասնագիտական որակավորում ունեցող ուսուցիչների, որոնք ունեն երկար տարիների աշխատանքային ստաժ և սովորողների հետ կրթական և դաստիարակչական աշխատանքների մեծ փորձ, շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը  մինչև 2028 թվականի օգոստոսի 20-ը:

 • Discussed

  13.12.2017 - 28.12.2017

 • Type

  Law

 • Area

  Education and science

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 9307

Print

Suggestions

Նվեր Արզունյան

19.12.2017

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծն առաջարկում եմ լրացնել հանրակրթության բնագավառում կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասությունները հետևյալ բովանդակությամբ. «Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 28-ից 30-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 28) հաստատում է Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատության գրադարանի հավաքածուների հաշվառման գլխավոր մատյանի և դասագրքերի, էլեկտրոնային պաշարների և ուսուցչի ձեռնարկների գրանցամատյանի ձևաթղթերը և վարման կարգը. 29) հաստատում է Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատության գրադարանային հավաքածուի օգտագործման ձևաթուղթը, հաշվառման, պահպանության և վերականգնման կարգը. 30) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների գրադարաններում դասագրքերը, ձեռնարկները, ուսումնաօժանդակ նյութերը (էլեկտրոնային ռեսուրսները) գործածության երաշխավորելու կարգը:»: Նշված առաջարկության անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ մինչ օրս որևէ իրավական ակտով կարգավորված չէ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գրադարանների գործունեության կարգը: Ուշադրություն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» ՀՀ օրենքը չի տարածվում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գրադարանների գործունեության վրա:

Ռաիսա Գալստյան

19.12.2017

Օրենքում կատարվող փոփոխությունն, իրոք, տեղին ու անհրաժեշտ է, սակայն անհավասար պայմաններում են հայտնվում միջին մասնագիտական (մանկավարժական) կրթությամբ, համապատասխան ստաժով այն ուսուցիչները, ովքեր տարբեր պատճառներով ստիպված են եղել ազատվել աշխատանքից (բնակավայրի փոփոխություն, ժամերի կրճատում, հիվանդություն և այլն): Նշված անձինք այլևս չեն կարողանում զբաղվել իրենց մասնագիտությամբ, քանի դեռ չեն բավարարում օրենքի պահանջներին: Առաջարկում եմ ավելացնել անցումային դրույթ նաև աշխատել ցանկացող և համապատասխան որակավորում և մանկավարժական (օրինակ՝ 5 տարուց ավելի) ստաժ ունեցող անձանց համար: Տեսչության կողմից իրականացված վերահսկողական գործառույթների արդյունքում պարզվել է, որ բազմաթիվ դպրոցներ կարիք ունեն տեխնոլոգիայի, կերպարվեստի, երաժշտության և այլ ուսուցիչների, սակայն պարբերաբար հայտարարված մրցույթները չեն կայանում բարձրագույն կրթությամբ և համապատասխան որակավորմամբ դիմողներ չլինելու պատճառով: Գալստյան Ռաիսա

See more