Add to favourites

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Արթուր Ղազարյան 31.05.2023 21:39:15 Հավելված 3-ում ներկայացված անվանացանկում առկա է վրիպակ, Արթուր Արայիկի Ղազարյանի հաշվառման հասեն նշված է ք. Երևան, Արշակունյաց 48/1, բն. 24, սակայն պետք է լինի բն14 Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը
2 Հայկ Մարդանյան 07.06.2023 01:39:21 Հավելված N2-ում ներկայացված անվանացանկում առկա է վրիպակ, Հայկ Վարուժանի Մարդանյանի ծննդյան ամսաթիվը նշված է որպես 21.16.2001: Այսպիսի ամսաթիվ գոյություն չունի, Հայկ Վարուժանի Մարդանյանի ծննդյան ճիշտ ամսաթիվն է 21.06.2001 կամ հունիսի 21, 2001: Այն նաև նշված է իմ անձնագրի պատճենի վրա, որը ձեզ ուղարկել էի՝ իմ դիմումին կից: Խնդրում եմ անհապաղ ուղղել այս վրիպակը: Կանխավ շնորհակալ եմ: Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը
3 Լեոնիդ Ասատրյան 07.06.2023 16:10:32 Հավելված 1-ի անվանացանկում առկա է վրիպակ․ Լեոնիդ Դավթի Ասատրյանի հաշվառման հասցեն նշված է "ք․ Երևան, Լյուէսեմբուրգի փ․", մինչդեռ պետք է լինի Լյուքսեմբուրգի փ․։ Կանխավ շնորհակալություն։ Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը
4 Էրիկ Հակոբյան 08.06.2023 19:09:46 Հավելված 2-ում առկա է վրիպակ․ "Էրիկ Արայի Հակոբյան (ծնվ.՝ 21.07.2001թ., հաշվառման վայրը՝ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, տնակ 226/085"-ից հետո առաջարկվում է ավելացնել ստորակետ (,)։ Առաջարկը ներկայացվում է, որպեսզի հաջորդող "ԵՊՀ" հապավումը չընդգրկվի հաշվառման հասցեի մեջ և չհամարվի վերջինիս բաղկացուցիչ մասը։ Ընդունվել է Կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը
5 Լիլյա Գասպարյան 13.06.2023 18:37:47 Հավելված N 1-ում ներկայացված անվանացնկում առկա է վրիպակ․ Սամվել Արթուրի Գասպարյան (ծնվ.՝ 02.08.2005թ., հաշվառման վայրը՝ Ախուրյան համայնք, գյուղ Վահրամաբերդ 7 փողոց, տուն 10, Երևանի Մխիթար Հեռացու անվան պետական բժշկական համալսարան) չի նշված մարզը՝ Շիրակ, վրիպակ կա նաև Հերացի անվան մեջ՝ գրված է ռ-ով։ Կանխավ շնորհակալություն։ Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն
6 Սոնա Իշխանյան 16.06.2023 12:03:09 Հավելված 1-ում վրիպակ կա․ Ղլիջյան Տարոն Հայկի (ծնվ.՝ 03.06.2005թ) հաշվառման վայրում գրված է Եջմիածին՝ Վաղարշապատի փոխարեն, թաղամասը գրված է՝ տաղամաս։ Նախորդ ամիս այդ բնակարանը վաճառվել է, և նոր հաշվառման հասցեն կլինի ք․ Վաղարշապատ, Անդրանիկի թաղ․, տուն 9։ Առաջարկ՝ հաշվառման հասցեն գրել՝ ք․ Վաղարշապատ, Անդրանիկի թաղ․, տուն 9։ Շնորհակալություն։ Ընդունվել է Կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը