Add to favourites

Under development

«Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների կամավոր ատեստավորման և ատեստավորման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրավճարի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 201-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին:

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Ellada Galoyan 31.01.2023 19:34:23 Հիանալի նախագիծ եք մշակել ,միայն մեկ հավելում ։ Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում աշխատող տնօրեններից և ուսումնական գծով փոխտնօրեններից շատերը վարչական աշխատանքին կից ևս 8 ժամ իրավունք ունեն դասավանդել մասնագիտական առարկա ։ Նրանց նույնպես պետք է հնարավորություն տրվի որպես մանկավարժ ատեստավորվելու ,քանզի նրանք մանկավարժական գործունեություն են ծավալում վարչական աշխատանքին կից ։ Ընդունվել է ի գիտություն։ Շնորհակալություն։
2 Ellada Galoyan 31.01.2023 19:34:23 Եվ որպես դաշնակահար մի առաջարկ անեմ ։ Դաշնակահարի գիտելիքների ստուգման մեջ թեստային տարբերակը շատ թերի է և չի կարող ցույց տալ դաշնակահարի կոմպետենտ լինելը։ Ներառեք նաև թեստին կից ձև , որտեղ դաշնակահարը գործիքի մոտ ցույց կտա իր կատարողական հմտությունները ։ Այն դաշնակահարը ով նվագել չի կարող նա դասավանդել կամ որպես մանկավարժ հանդես գալ չի կարող ։ Շնորհակալություն Ընդունվել է ի գիտություն։ Շնորհակալություն։
3 Նվարդ Եղոյան 05.02.2023 09:41:09 Նախագիծի ստեղծումը և իրականացումը անհրաժեշտություն է, որի համար շնորհակալություն հեղինակներին: Սակայն խնդրում եմ հստակեցնել 3-րդ կետում նշված «որևէ հաստատությունում» տերմինը «2023 թվականից սկսած ատեստավորմանը կարող են մասնակցել նաև որևէ հաստատությունում չաշխատող և մանկավարժական աշխատողի պահանջները բավարարող անձը, ով լրավճար կարող է ստանալ որևէ հաստատությունում աշխատանքի ընդունվելու օրվանից» պարբերության մեջ։ Արդյո՞ք միայն պետական և համայնքային պատկանելիություն ունեցող մարզական հաստատություններին, արվեստի և երաժշտական դպրոցներին է վերաբերում: Քանի որ, «ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-Ի N 201-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄում ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների ներկայացված են բոլոր, այդ թվում և՛ պետական ու համայնքային, և՛ տարբեր հիմնադրամների կողմից ֆինանսավորվող ոչ պետական, ոչ համայնքային ենթակայության տակ գտնվող և բավական դրական արդյունքներ ապահովող մարզադպրոցների, արվեստի և երաժշտական դպրոցների մասին տվյալները, հետևաբար • առաջարկում եմ հաստատություն եզրութը վերագրերել բոլոր մարզադպրոցներին, արվեստի և երաժշտական դպրոցներին՝ անկախ պատկանելությունից: Ի դեպ` ուսուցումը հիմնադրամների կողմից ֆինանսավորվող ուսումնական հաստատություններում նույնպես իրականացվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններով և նրանցում կատարվող աշխատանքի արդյունքները տեսանելի են ու ակնհայտ: Հարգելի՛ Նվարդ Եղոյան, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ այս փուլում կամավոր ատեստավորմանը կարող են մասնակցել համայնքային և պետական ենթակայությամբ գործող արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Հիմնավորման 2-րդ կետով, որպես տեղեկատվություն ներկայացված է ՀՀ-ում գործող արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վիճակագրական տվյալները։ Շնորհակալություն։