Add to favourites

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Hayk Hwvsepyan 17.12.2022 12:12:05 Անհրաժեշտ է հստակ սահմանել ,թե հավաքագրվող գումարներից քանի տոկոսն է ներդրվում շենք շինությունների սպասարկման, իսկ քանի տոկոսը վարչական ծախսերի մեջ։ Որպես վերահսկող մարմին ընդգրկել նաև քաղաքաշինության նախարարությանը՝ իր իրավասությունների շրջանակում։ Ընդունվել է ի գիտություն: Հայեցակարգով խնդիրն ախտորոշված է և Հայեցակարգի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների 6-րդ կետի շրջանակներում նախատեսվում է անդրադառնալ բարձրացված հարցի լուծմանը: