Add to favourites

The draft has been accepted

<< ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ

 

  Նախագծով առաջարկվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքի 30.1 հոդվածը լրացնել նոր մասերով, որոնցով ամրագրվել են ՓՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման համար արգելված գոտիները և, ելնելով բնապահպանական առանձնահատկություններից՝ նոր կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայաններին տրամադրվող ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտերի մերժման հիմքերը: Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիայի և այդ  լիցենզիան ստանալու նպատակով տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետների կարգավորման նպատակով խմբագրվել է ՀՀ ջրային օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերը:

 • Discussed

  24.10.2017 - 14.11.2017

 • Type

  Law

 • Area

  Nature protection, Energy and natural resources, Territorial administration and development

 • Ministry

  Ministry of Environment

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 9238

Print

Suggestions

Gayane Atoyan

26.10.2017

Լավ է, որ նշվում են գետերի անունները կոնկրետ, բայց վատ է, որ արդեն վնասված գետերի նկատմամբ որևէ բան չի նախաձեռնվում: Հարկավոր է, որպեսզի արդեն կառուցված ՀԷԿ-երը ևս կրեն պատասխանատվություն բնապահպանական վնասի համար: Եթե գրում ենք, որ այս փոփոխությունը հետադարձ ուժ չունի արդեն կառուցված ՀԷԿ-երի համար, ապա դրանով իսկ հնարավորություն եք տալիս այդ վնասների շարունակմանը... բոլոր աղտոտողները պետք է հատուցեն իրենց տված վնասի կրկնապատիկի չափով... Polluter pays տարբերակը պետք է ներառել այս տեքստի մեջ արդեն իսկ շահագորշվող ՀԷկերի համար առնվազն...

See more