Add to favourites

The draft has been accepted

«2023 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետին, 84-րդ հոդվածի 2-րդ մասին և Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 45-Ն որոշմանը համապատասխան` «2023 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ հրավիրվել են հանրային քննարկումներ:

Շահագրգիռ անձինք Երևանի պաշտոնական համացանցային կայքում հրապարակված նախագծի վերաբերյալ կարող են մինչև նոյեմբերի 30-ը ներկայացնել իրենց առաջար-կություններն ու դիտողությունները, որոնք կարող են ուղարկել Երևանի քաղաքապետա-րանի պաշտոնական կայքով (www.yerevan.am) «Մեկ պատուհան» բաժնում նախատեսված տարբերակներով, համապատասխան էլեկտրոնային հասցեով (ekamut@yerevan.am), Իրավական ակտերի նախագծերի միասնական հրապարակման կայքով (www.e-draft.am), ինչպես նաև կարող են գրավոր ներկայացվել Երևանի քաղաքապետարան:

    Հանրային քննարկումների ընթացքում՝ նոյեմբերի 24-ին, ժամը 15:00-ին Արգիշտիի փողոցի հ.1 հասցեում գտնվող Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքի 5-րդ հարկի բրիֆինգների դահլիճում տեղի կունենան հանրային բաց լսումներ:

    Լսումներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև նոյեմբերի 23-ը Երևան քաղա-քապետարան ներկայացնել դիմում (հնարավոր է նաև դիմումն ուղարկել առցանց տարբե-րակով՝ օգտվելով Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի (www.yerevan.am) «Մեկ պատուհան» բաժնում առցանց դիմում ներկայացնելու տարբերակից):

    Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարել 011 514-242 հեռախոսահամարով:

 • Discussed

  15.11.2022 - 30.11.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Territorial administration and development

 • Ministry

  Yerevan Municipality

Public discussion

24.11.2022 15:00

During public discussions on November 11, 2022 at 15:00 in the briefing hall on the 5th floor of the administrative building of the Yerevan City Hall, located at 1 Argishti Street, open public hearings will be held.

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2410

Print

Suggestions

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

30.11.2022

2023 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին որոշման նախագծով Երևանի վարչական տարածքում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնց 2022 թվականի հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 115 միլիոն դրամը, 2023 թվականի համար սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափերի նկատմամբ նախատեսվում է կիրառել դրույքաչափի նվազեցման արտոնություններ: Մասնավորապես, 1-ին կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված է, որ Երևանի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում սեղմված բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափի 58.34 տոկոսի չափով, իսկ նույն կետի 3-րդ պարբերությամբ՝ Երևանի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի վաճառքի թույլտվության համար սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափի 58.34 տոկոսի չափով: Այս արտոնությունը որևէ կերպ հիմնավորված չէ և հակասում է Երևանի զարգացման ծրագրով սահմանված նպատակներին, մասնավորապես՝ բնակչության բարեկեցությունը ապահովելու, մաքուր ու կանաչ քաղաք ունենալու, անվտանգ կյանք ունենալու առումով: Առաջարկ. 1. 2023 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին որոշման նախագծում առաջարկվում է հանել 1.2, 1.3 կետերը, քանի որ հստակ չէ, թե ինչու բնապահպանական բեռ ունեցող տնտեսվարողները պետք է ստանան նման արտոնություն:

"Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն

22.11.2022

Հանրային քննարկման դրված «2023 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի (https://www.e-draft.am/projects/4967) վերաբերյալ կարծում ենք, որ Նախագծի 1-ին մասի 1), 2) և 3) կետերով նախատեսվող արտոնությունների հիմնավորումը անհիմն է, մեզ հայտնի չեն դիմումներ այդպիսի գործունեություն ծավալող կազմակերպություններից դիմումներ իրենց ֆինանսական բեռը թեթևացնելու ուղղությամբ, մինչդեռ հայտնի են փաստեր, որ նշված գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները.  Երևան համայնքում գործունեություն իրականացնող նմանատիպ տնտեսվարող սուբյեկտներիցշատերն իրենց տարեկան գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը դիտավորյալ կերպով մասնատում են և սահմանում են այնպես, որպեսզի յուրաքանչյուր մասնատված բիզնեսի շրջանառությունը չգերազանցի 115 միլիոն դրամը,  այդ կազակերպություններում բոլորովին չի վարվում ճկուն քաղաքականություն գների սահմանման հարցում և դրանք անհրաժեշտ էլաստիկություն չեն պահպանում համաշխարհային շուկայում իրենց կողմից վաճառվող ապրանքների գների և ազգային դրամի փոխարժեքի տատնումներին: Այսպես, վերջին ամիսների ընթացքում այդ կազմակերպությունները բոլորովին էլ չէժանացրեցին իրենց կողմից վաճառվող վառելիքի գները, երբ ազգային փոխարժեքը արժևորվեց ավելի քան 20 տոկոսով, իսկ միջազգային շուկայում դրանց գները իջան,  այդ կազակերպություններում շատ հաճախ թույլ են տրվում լուրջ իրավախախտումներ, ընդհուպ մինչև քրեական պատասխանատվության ենթակա: Այդպիսի իրավախախտումներից են սահմանված չափով չլիցքավորումը, առանց լիցենզավորված բալոններով մեքենաների լիցքավորումը,, թերակշռումը, ապօրինի դրամաշրջանառությունը, ՀԴՄ-ների չհատկացումը և այլն,  շատ հաճախ այդպիսի օբյեկտները կառուցված են ապօրինի շինթույլտվությունների հիման վրա և տեղադրված են հանրային վտանգ ներկայացնող տարածքներում՝ բնակելի և հասարակական տարածքներից 50 մետրից պակաս տարածքներում, տարանցիկ ավտոճանապարհների վրա, հետիոտների համար ախատեսված մայթերում և այլն,  մեր կարծիքով, ինչը հիմնված է մեր դիտարկումների և ՀՀ քաղաքացիներից ստացվող ահազանգերի վրա, այդ օբյեկտներում գեներացվում են հսկայական, շատ հաճախ՝ ստվերային, եկամուտներ: Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, ըստ մեր դիտարկման, Նախագծով սահմանվող իրավաչափ չէ և դա էապես կնվազեցնի համայնքային բյուջեի եկամուտները: Հետևաբար առաջարկում ենք Նախագծից հանել 1-ին մասի 1), 2) և 3) կետերով նախատեսվող արտոնությունները:

See more